Now showing items 216-235 of 247

  • Senākais Pinguicula alpina L. paraugs Latvijā 

   Unknown author (1867-06-11)
   LU Muzeja Botānikas un mikoloģiju kolekciju herbārijā glabājas vairāki alpu kreimules herbāriji, kas ievākti gan Igaunijā, gan Latvijā. Auga vienīgā dabiskā augtene Latvijā bija Staburags, kas tika apludināts līdz ar HES ...
  • Simeizas teleskopa montāžas gaita Friča Blumbaha fotogrāfijās 

   Vilks, Ilgonis (Latvijas Universitātes Muzejs, 2022-12-08)
   Latvijas Universitātes Muzeja F. Candera un Latvijas astronomijas kolekcijas krājumā atrodas latviešu astronoma un metrologa Friča Blumbaha (1864 – 1949) 23 uzņemtās fotoplates un 3 papīra fotogrāfijas, kas atspoguļo viņa ...
  • Studentu dziesmu un deju festivāls “Gaudeamus” dalībnieku atmiņās 

   Tomsone, Paula; Komova, Jekaterina; Latvijas Universitātes Muzejs (2021)
   Izstādi “Studentu dziesmu un deju festivāls “Gaudeamus” dalībnieku atmiņās” veido bijušo un esošo Latvijas Universitātes pašdarbības kolektīvu dalībnieku fotogrāfijas no dažādiem svētkiem un ar svētkiem saistītām aktivitātēm ...
  • Studentu karcera laika kapsulas 

   Molls, Kaspars Markus (LU Muzejs, 2023-01-03)
   Raksts veltīts unikālam atklājumam Latvijas Universitātes vēsturiskajā Studentu karcerī, kas glabājies kopš 19./20. gs. mijas. Tiek analizētas 3 papirosu paciņas un 1 sērkociņu kastīte no Krievijas impērijas laika, ...
  • Studentu/šu korporāciju dokumentālās liecības par LU Karoga fonda neizveidošanos 

   Rubenis, Rūdolfs (LU Muzejs, 2022-05-24)
   Raksts ir turpinājums LU Muzeja 2021. gada septembra Mēneša priekšmetam "Latvijas Universitātes vēsturiskais karogs", kurā tiek analizēta LU Karoga fonda nerealizēšanās 1990. gados, balstoties uz studentu/šu korporāciju ...
  • Talavija līdzās Latvijai 

   Rubenis, Rūdolfs; Počs, Marģers; Latvijas Universitātes Muzejs (2020)
   Virtuālā izstāde “Talavija līdzās Latvijai” ir strukturēta tematiskā formā ar hronoloģisku ievirzi, izceļot spilgtākos notikumus un personības Latvijas vēsturē no 1918. gada līdz mūsdienām, kur īpaša loma bijusi atvēlēta ...
  • Upespērlenes Latvijā 

   Rudzīte, Mudīte; Komova, Jekaterina; Latvijas Universitātes Muzejs (2022-01)
   Virtuālajā izstādē "Upespērlenes Latvijā" stāstīts par 2022. gada gliemeni - ziemeļu upespērleni Margaritifera margaritifera, tās populāciju Latvijā, attīstības ciklu, ekoloģiskajiem apdraudējumiem un aizsardzības iespējām.
  • Valdemāra Murevska 60. gadu jubilejas pasākums ražošanas apvienībā "Radiotehnika": 14 fotogrāfijas 

   Murevskis, Valdemārs (1971)
   Valdemārs Murevskis (1911-1989) no 1946.g. strādāja rūpnīcā „Radiotehnika” (pazīstama arī kā RRR, A.S. Popova Rīgas radiorūpnīca) – sākumā par vecāko meistaru virpotavas-frēzēšanas cehā, vēlāk – par vecāko inženieri un par ...
  • Veltījums Latvijas Jaunatnes teātra ansamblim [dzejolis] 

   Foldāts, Ernests (1990-04-05)
   Latvijas Jaunatnes teātra ansamblim veltīta latviešu biologa, orhideju pētnieka Ernesta Foldāta dzeja. Drukāta mašīnrakstā uz 4 lapām. Glabājas Latvijas Universitātes Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekciju krājumā.
  • Vēsturiskā kamera herbāriju ievākšanai 

   Jamonte, Daiga (2019-09-16)
   19. gadsimtā par botāniķu lauka darbu ierastu aprīkojumumu kļuva no metāla izgatavota kamera herbārija uzglabāšanai (‘vasculum’). Latvijas Universitātes Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcijās glabājas ne tikai šādas ...
  • Viola canina × uliginosa herbārijs no Moricsalas 

   Lackschewitz, Paul (1909-05-25)
   Paula Lakševica (Lackschewitz; 1865 – 1936) Moricsalā ievāktais vijolītes Viola canina × uliginosa herbārijs glabājas Herbarium Latvicum (RIG II) kolekcijā Latvijas Universitātes Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcijās. ...
  • Virtuālā izstāde "Fotogrāfiju albums “Prezidiju konventa vīru kora koncertceļojums uz Zviedriju un Norvēģiju”" 

   Latvijas Universitātes Muzejs (2018)
   Par Latvijas Universitātes Muzeja 2018. gada augusta mēneša priekšmetu tika izvēlēts fotogrāfiju albums “Prezidiju konventa vīru kora koncertceļojums uz Zviedriju un Norvēģiju”. Vairāk par to iespējams uzzināt tam veltītajā ...
  • Virtuālā izstāde «Gustava Vanaga darba galds» 

   Kuzņecova, Kristīne; Livdāne, Sarmīte (LU Muzejs, 2021-03-17)
   Latviešu ķīmiķis, organiķis Gustavs Vanags (1891-1965) bija izcils sava laika zinātnieks un pedagogs. Kronvalda bulvārī 4, 261. telpā 20. gadsimta 30.-50. gados, kad G. Vanags bija Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes ...
  • Vitauta Lielā Kauņas universitātes-Latvijas Universitātes sadraudzības apliecinājums 

   Rubenis, Rūdolfs (Latvijas Universitātes Muzejs, 2020-09-29)
   Raksts satur informāciju par Latvijas Universitātes Muzeja pārziņā esošo Vītauta Lielā Kauņas universitātes-Latvijas Universitātes sadraudzības apliecinājumu LU galvenajā ēkā, kas uzdāvināts Latvijas Universitātes Simtgadē ...
  • Voldemāra Langenfelda ābeļu herbārijs 

   Jamonte, Daiga (2023-08-03)
   Rakstā apskatīts starptautiski atzītā ābeļu (Malus Mil.) ģints pētnieka profesora Voldemāra Langenfelda (1923–2007) ābeļu herbārijs, kas izveidots pētījumu gaitā. Herbārijs glabājas Latvijas Universitātes Muzeja Botānikas ...
  • Voldemāra Langenfelda ābeļu herbārijs Latvijas Universitātes Muzejā 

   Jamonte, Daiga; Jarceva, Aleksandra; Latvijas Universitātes Muzejs (2023-08-03)
   Veicot ābeļu ģints (Mallus Mill.) sistemātiku, tās morfoloģijas, evolūcijas un filoģenēzes pētniecību, profesors Voldemārs Langenfelds (1923 – 2007) ir izveidojis vairāk kā 600 lapu lielu ābeļu herbāriju. Herbāriji ievākti ...
  • Voldemāra Langenfelda Malus Mill. herbāriju saraksts 

   Jamonte, Daiga (2023-07)
   Veicot ābeļu ģints (Malus Mill.) sistemātiku, tās morfoloģijas, evolūcijas un filoģenēzes pētniecību, profesors Voldemārs Langenfelds (1923 – 2007) ir izveidojis vairāk kā 600 lapu lielu ābeļu herbāriju. Herbāriji ievākti ...
  • Voldemārs Ozols – no virsnieka līdz pasniedzējam 

   Rubenis, Rūdolfs (LU Muzejs, 2023-08-16)
   Raksts veltīts vienai no vispretrunīgi vērtētajām un skandalozākajām personībām Latvijas vēsturē, kas ir pazīstama kā Voldemārs Ozols. Līdz šim vēstures pētniecībā uzmanība tikusi pievērsta viņa militāri-politiskajai ...
  • Zaļās jūrasauss (Haliotis fulgens) gliemežnīca no LU Goda doktora Ādama Butuļa kolekcijas 

   Rudzīte, Mudīte (LU Muzejs, 2023-07-07)
   LU Goda doktora Ādama Butuļa dāvinātā kolekcija kolekcija, kas glabājas LU Muzeja Zooloģijas kolekcijās, ir bagāta ar dažādu greznu gliemju čaulu paraigiem. Īpašu uzmanību izpelnījusies zaļā jūrasauss (Haliotis fulgens). ...
  • Zelmārs Lancmanis darbā un dzīvē: mūsu dzimtās zemes pētnieka Lancmaņa-Līdumnieka piemiņai 

   Greste, Jānis; Birkerts, Antons; Tomāss, Eduards; Skujiņš, J.; Vanga, J.; Ģirupnieks, Jānis; Zāns, Verners; Kasars, B.; Konrāde, B.; Līventāls, Teodors; Kūla, Pēteris; Mežsēts, J.; Šneiders, E.; Ģinters, Kr.; Dravnieks, Fricis; Taivans, Leons; Straubergs, Jānis (1943)
   Manuskriptu Jānis Greste un 16 citi autori - Zelmāra Lancmaņa (1883-1935) tuvākie darba un interešu biedri, skolēni, draugi - veltījuši Z. Lancmaņa piemiņai. Tas domāts un gatavots iespiešanai, sarakstīts laikā aptuveni ...