Now showing items 21-40 of 83

  • Aparatūra “Lotoss” poliuretāna plastmasas detaļu atliešanai kosmosā 

   Kuzņecova, Kristīne (2020-08-25)
   1980. gadā kosmosa stacijā “Salūts” pirmoreiz kosmonautikas vēsturē tika realizēts putupoliuretāna ieguves eksperiments mikrogravitācijas apstākļos, kura rezultāta tika iegūtas jaunas atziņas par ķīmiski tehnoloģisko procesu ...
  • Gada koka 2020 – Eiropas dižskābarža – herbārijs 

   Kuzņecova, Kristīne (2020-06-26)
   Latvijas Dendrologu biedrība (LDB) par 2020. gada koku izvēlējās Eiropas dižskābardi Fagus sylvatica L. Latvijas Universitātes Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekciju herbārijā glabājas arī šīs sugas pārstāvju herbārijs ...
  • LU profesora Konstantīna Čakstes piemiņas plāksne 

   Rubenis, Rūdolfs (Latvijas Universitātes Muzejs, 2020-07-02)
   Raksts satur informāciju par LU profesora un Latvijas Centrālās padomes priekšsēdētāja Konstantīna Čakstes piemiņai veltīto plāksni LU Mazajā aulā, kas veltīts Otrā pasaules kara upuru 75. gadskārtai. Rakstā tiek analizēta ...
  • Latviešu studentu konkordiju Imantija un Zelmenis regālijas 

   Rubenis, Rūdolfs (Latvijas Universitātes Muzejs, 2020-04-06)
   Raksts satur informāciju par latviešu studentu konkordiju Imantija un Zelmenis krāsu regālijām, kas glabājās LU Muzeja krājumā. Rakstā tiek veidots salīdzinājums starp studentu konkordijām un studentu korporācijām, konstatējot ...
  • Poļu studentu korporācijas Welecja piemiņas plāksne 

   Rubenis, Rūdolfs (Latvijas Universitātes Muzejs, 2020-05-07)
   Raksts satur informāciju par poļu studentu korporāciju Welecja piemiņas plāksni, kas glabājās LU Muzeja krājumā. Rakstā tiek analizēta piemiņas plāksnes memoriālā nozīme kopīgajā Polijas un Latvijas valstu vēsturē, uzsverot ...
  • Filozofijas lekciju konspekti no Rīgas Universitātes laika 

   Rubenis, Rūdolfs (Latvijas Universitātes Muzejs, 2021-03-03)
   Raksts satur informāciju par LU Muzejam pastāvīgā glabāšanā nodotiem, bijušā LU Pedagoģijas vēstures muzeja krājumā ietilpstošajiem latviešu filozofa un LU mācībspēka Paula Jurēviča filozofijas lekciju konspektiem no ...
  • Gustavs Vanags un viņa mantojums 

   Kuzņecova, Kristīne (2021-03-09)
   Par godu ķīmiķa organiķa Gustava Vanaga (1891-1965) 130. dzimšanas gada dienai apkopota profesora Vanaga biogrāfija, kurā iekļauta informācija no Gustavam Vanagam veltītajām biogrāfijas grāmatām un Latvijas ķīmijas vēstures ...
  • Polijas-Latvijas diplomātisko attiecību Simtgades medaļa 

   Rubenis, Rūdolfs (Latvijas Universitātes Muzejs, 2021-03-22)
   Raksts satur informāciju par Latvijas Universitātes Muzeja krājumā pieejamo Polijas-Latvijas diplomātisko attiecību Simtgades medaļu, kur tiek analizētas Polijas-Latvijas attiecības starpkaru periodā, skatoties LU vēstures ...
  • Vitauta Lielā Kauņas universitātes-Latvijas Universitātes sadraudzības apliecinājums 

   Rubenis, Rūdolfs (Latvijas Universitātes Muzejs, 2020-09-29)
   Raksts satur informāciju par Latvijas Universitātes Muzeja pārziņā esošo Vītauta Lielā Kauņas universitātes-Latvijas Universitātes sadraudzības apliecinājumu LU galvenajā ēkā, kas uzdāvināts Latvijas Universitātes Simtgadē ...
  • Jāzeps Rancāns un uzsaukums vēlēšanām Eslingenē 

   Rubenis, Rūdolfs (Latvijas Universitātes Muzejs, 2021-02-09)
   Raksts satur informāciju par Latvijas Universitātes Muzeja LU vēstures kolekcijas krājumā esošo Latvijas Centrālās padomes locekļa Jāzepa Rancāna vēlēšanu uzsaukumu Eslingenes latviešiem, kuri nonāca trimdā sakarā ar ...
  • Gustava Vanaga darba galds 

   Kuzņecova, Kristīne; Livdāne, Sarmīte (2021-03)
   Par godu ķīmiķa organiķa Gustava Vanaga (1891-1965) 130. dzimšanas gada dienai izveidota virtuālā izstāde "Gustava Vanaga darba galds", kurā attēlots profesora Vanaga memoriālais darba galds Latvijas Ķīmijas vēstures muzejā ...
  • Augu nosaukumu autori 

   Kuzņecova, Kristīne (2021-01-25)
   Raksts satur informāciju par Latvijas Universitātes Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekciju herbārija bibliotēkas krājumā esošo Ričarda Kenneta Brammita un Emmas Pouelas monogrāfiju “Augu nosaukumu autori: augu zinātnisko ...
  • Pedicularis sylvatica L. (P. Lackschewitz) 

   Lackschewitz, Paul (1928-06-27)
   Paula Lakševica 1928. gadā Rucavā ievāktie meža jāņeglītes exikāti. / Die Exikte des Wald-Läusekraut, die 1928 in Rucava Paul Lackschewitz gesammelt wurden. / Wood lousewort's Exicts, were collected in Rucava Paul ...
  • Pedicularis sylvatica L. (K.R. Kupffer) 

   Galenieks, Pauls (1923-06-30)
   Meža jāņeglītes pirmais atradums Latvijā. Atradne Kurzemē, Rucavā starp Visminu un Zirnāju Vizuļu mājām sausā vietā pļavas malā. Aprakstījis un K. R. Kupferam nodevis Nikolajs Malta. / Wald-Läusekraut erster Fund in ...
  • Pedicularis sylvatica L. (19. Jahrhundert) 

   Unknown author (1847)
   3 meža jāņeglītes 19. gadsimta eksikāti. 1.attēls - legit Neuman; 2.attēls - legit Neuman, atradne "Germania"; 3.attēls - ievākts 1847. gadā. / 3 Wald-Läusekraut Herbarien aus dem 19. Jahrhundert. Bild 1 - legit Neuman; ...
  • Pedicularis sylvatica L. (P. Galenieks) 

   Galenieks, Pauls (1923-06-30)
   Meža jāņeglītes pirmais atradums Latvijā. Atradne Kurzemē, Rucavā starp Visminu un Zirnāju Vizuļu mājām gar kalnu, sausā vietā. / Wood lousewort's first find in Latvia. A deposit in Kurzeme, Rucava between Visminas and ...
  • Latvijas rozes 

   Galenieks, Pauls (1936)
   Privātdocenta Paula Galenieka zinātniskais darbs dabas zinātņu doktora grāda iegūšanai (apstiprināts 1936.gada maijā). Darbs glabājas LU Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcijā.
  • Расчеты кь проекту здания для дирижабля. Дипломная работа. Часть 2 

   Canders, Frīdrihs (Rīgas Politehniskais institūts, 1913)
   Frīdriha Candera, Rīgas Politehniskā institūta Mehānikas nodaļas studenta diplomdarbs. 1. daļa. 1913/14, 63 lpp. Ēkas garums 80 m, platums 25 m, augstums 25 m. Jumta fermu un statņu apraksts un aprēķini. Sienu apraksts un ...
  • Расчеты кь проекту турбиннаго грузового парахода. Дипломная работа. Часть 1 

   Unknown author (Rīgas Politehniskais institūts, 1913)
   Frīdriha Candera, Rīgas Politehniskā institūta Mehānikas nodaļas studenta diplomdarbs. 1. daļa, 76 lpp. 1913/14. Kuģa pretestības apraksts un aprēķini. Dzenskrūves apraksts un aprēķini. Tvaika turbīnas apraksts un aprēķini.
  • Frīdriha Candera paša uzņemtās fotogrāfijas Latvijas Universitātes Muzeja krājumā 

   Vilks, Ilgonis (Latvijas Universitātes Muzejs, 2020-11-17)