Show simple item record

dc.contributor.advisorŠķiņķis, Pēterisen_US
dc.contributor.authorVinogradovs, Ivoen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-24T08:25:04Z
dc.date.available2015-03-24T08:25:04Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.other1892en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/23867
dc.description.abstractMaģistra darbā “Sabiedrības uzraudzības telpiskie aspekti Rīgas bet, iespējams, šādā darbā tomēr jālieto) centā” pētīta varas veidotā ainava Rīgas pilsētas centrā, specifiski koncentrējoties tieši uz video uzraudzības sistēmām un to vietu un nozīmi mūsdienu lielpilsētā. Par maģistra darba mērķi izvirzīta Rīgas pilsētas sabiedrības telpiskās uzraudzības modeļa izveide, atklājot un kartogrāfiski vizualizējot sabiedrības uzraudzības telpiskos aspektus mūsdienu lielpilsētā. Galvenie maģistra darba uzdevumi ir pētījuma teorētiskā pamata izstrāde, uzraudzības telpisko struktūru konstatēšanā Rīgas pilsētas centrā, pilsētas centra videouzraudzības kameru, zonu un telpu kartes izveide. Maģistra darbs ir mēģinājums aizsākt pētījumus varas ģeogrāfijas laukā, kā piemēru izmantojot video novērošanas kameras kā telpiski dislocētas varas reprezentācijas kā varas ainavas komponentes. Maģistra darbā sintezētas socioantropoloģiskas metodes – līdzdalības pētījums, brīvā klīšana, mentālā kartēšana un informācijas tehnoloģijās bāzēti rīki – ģeoorientētās datu bāzes un internetā bāzēta interaktīva, veido četras nodaļas. Pirmajā nodaļā ir izklāstīts teorētisks pamatojums, apakšnodaļās detalizētāk izvēršot sabiedrības uzraudzības pamataspektu teorētiskos principus, kā arī ietverot diskusiju par šo principu vietu mūsdienu pilsētvidē. Otrajā nodaļā izklāstīts metodoloģiskais pamatojums, apakšnodaļās detalizētāk izvēršot datu vākšanas un analīzes principus, kā arī to izvēles pamatojumu. Trešajā nodaļā izklāstīti sabiedrības uzraudzības telpiskie pamataspekti Rīgas pilsētā, apakšnodaļās detalizētāk pievēršoties sabiedrības uzraudzības īstenošanai un mehānismiem Rīgas pilsētā. Ceturtajā nodaļā risināta diskusija, attiecinot iegūtos rezultātus uz teorētisko pamatojumu, atsevišķi nodaļas noslēgumā pievēršoties praktisko un teorētisko atziņu sintēzei spriedumu veikšanai par iespējamiem izvairīšanās/nepakļaušanās mehānismiem un to praktisko pielietojumu. Maģistra darbā pētījuma ietvaros tiek paralēli izmantotas un dažkārt arī konfrontētas divas pieejas – modernā un postmodernā – , tādējādi mēģinot gūt plašāku un dziļāku skatījumu izvēlētajā problemātikā. Maģistra darba atslēgas vārdi ir: varas ģeogrāfija, video uzraudzības sistēmas, varas ainava postmodernā lielpilsētā.en_US
dc.description.abstractSubject of research “Spatial aspects of social surveillance in Riga city centre” is power landscape in Riga city centre, particularly concentrating on video surveillance systems, their place and meanings in contemporary city. The goal of research is to create pattern of spatial social surveillance in Riga city centre, to discover and map spatial aspects of this surveillance. Main tasks are developing theoretical base, detect spatially located social surveillance structures in Riga city centre and to set up cartographical model of video surveillance cameras, zones and spaces in Riga city centre. This research is attempt to start studies in geography of power basing it on video surveillance cameras as spatially located representations of power, as components of landscape of power. There are synthesized both socioantropological methods such as participant observation, free wandering, mental mapping and technological research methods such as GIS and web-based interactive routing engine. Research consists of four chapters, where in first one there is theoretical argumentation and in subchapters evolving theoretical aspects of social surveillance and including discussion about their place in contemporary city. Second chapter deals with methodology, concentrating on data gathering and analysis. Third chapter reveals spatial aspects of social surveillance, its implementation mechanisms in Riga city. Fourth chapter carries discussion combining theoretical and methodological background with results presented in third chapter and leads up to alternative approaches in certain discourse, mechanisms of escaping/disobeying. There have been used both modern and postmodern approaches at the same time, sometimes confronting both thereby having wider and deeper view into the chosen problematic. The key words oh thi research are geography of power, video surveillance systems, landscape of power in contemporary city.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectĢeogrāfijaen_US
dc.titleSabiedrības uzraudzības telpiskie aspekti Rīgas pilsētas centrāen_US
dc.title.alternativeSpatial aspects of social surveillance in the Riga City centreen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record