Show simple item record

dc.contributor.advisorKalniņa, Laimdotaen_US
dc.contributor.authorKļaviņa, Ievaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-24T08:25:12Z
dc.date.available2015-03-24T08:25:12Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.other30483en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/23920
dc.description.abstractBakalaura darba „Vides apstākļi Sudas-Zviedru purva ezeru attīstības laikā” izstrādes gaitā veiktie pētījumi un iegūtie rezultāti sniedz informāciju par Sudas-Zviedru purva ezeru veidošanās apstākļiem un attīstību un vides izmaiņām to attīstības gaitā. Darbā sagatavotā informācija tiks iesniegta Gaujas NP administrācijai, lai palīdzētu sagatavot apskatu par Sudas-Zviedru purva ezeru vides apstākļiem to attīstības gaitā. Pētījumā iegūtā informācija palīdzēs sagatavot informatīvos materiālus arī parka apmeklētājiem, kas ļaus labāk izprast purva ezeru veidošanos, uzbūvi un nogulumu stratigrāfiju, un faktorus, kas nosaka šo ezeru mūsdienu vides apstākļus Darba gaitā autore iepazinās ar pieejamo literatūru par Sudas-Zviedru purvu, ar kartogrāfiskajiem materiāliem un interneta resursiem, apguva lauka darba metodes, tai skaitā veģetācijas kartēšanu un ūdens paraugu ņemšanu. Vides kvalitātes monitoringa laboratorijā autore apguva un veica ūdens ķīmisko analīzi. Tika sastādīta ap ezeriem esošās veģetācijas kartoshēma. Bakalaura darbs ietver: 76 lapas, 19 attēli, 9 tabulas, 7 pielikumus, 67 literatūras avoti. Atslēgas vārdi: Sudas-Zviedru purvs, purva ezeri, sporu un putekšņu analīze, vides apstākļi.en_US
dc.description.abstractInvestigations and obtained results of the Bachelor’s work “Environment conditions during development of the Suda-Zviedru Mire lakes” reveal information about the environmental conditions and development of the mire lakes in the Sudas-Zviedru Mire. Materials prepared in the frame of the bachelor’s work will be submitted to the administration of the Gauja National Park for better understanding of the mire lakes development, stratigraphy and factors determining environment conditions and vegetation diversity on the different mire lakes. During working out of the Bachelor’s work author surveyed literature about Sudas-Zviedru Mire, cartographic materials and internet resources, acquired field work methods, carried out vegetation mapping, visual estimation of the environmental conditions, water sampling. In the Laboratory of the Environment Quality Monitoring author acquired and carried out water chemical analysis. Map of the present vegetation around the mire lakes has been prepared. Bachelor’s thesis includes: 76 pages, 19 figures, 9 tables, 7 attachments. Key words: Sudas-Zviedru Mire, mire lakes, spores and pollen analysis, environmental conditions.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVides zinātneen_US
dc.titleVides apstākļu izmaiņas Sudas - Zviedru purva ezeru attīstības laikāen_US
dc.title.alternativeChanges of the Environment Conditions During Development of the Suda - Zviedri Mire Lakesen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record