Now showing items 1-1 of 1

    • Latvijas patērētāju attieksme pret ģenētiski modificētiem organismiem 

      Aleksejeva, Inese (Latvijas Universitāte, 2016)
      Ineses Aleksejevas promocijas darba „Latvijas patērētāju attieksme pret ģenētiski modificētiem organismiem” mērķis ir izvērtēt Latvijas patērētāju attieksmi pret ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) izmantošanu pārtikā un ...