Now showing items 1-6 of 6

  • Applications of Adversary Method in Quantum Query Algorithms 

   Belovs, Aleksandrs (Latvijas Universitāte, 2014)
   Disertācijā es izmantoju nesen izstrādātu kvantu vaicājumu sarežģītības precīzu raksturojumu - adversary metodi - lai konstruētu jaunus kvantu algoritmus un apakšējos novērtējumus. Rezultāti ir sekojoši: tika izstrādāta ...
  • Inductive inference and constructive ordinals 

   Ambainis, Andris (1997)
  • Limitations of Quantum Walks and Randomized Algorithms 

   Vihrovs, Jevgēnijs (Latvijas Universitāte, 2019)
   Šajā darbā tiek pētīta algoritmu sarežģītība dažādos skaitļošanas modeļos. Konkrētāk, tiek pētītas kvantu klejošanas algoritmu īpašības un ierobežojumi, kā arī varbūtisko vaicājumalgoritmu darbības laika novērtēšanas ...
  • The Power and the Limits of Quantum Automata and Search Algorithms 

   Nahimovs, Nikolajs (Latvijas Universitāte, 2013)
   Kvantu skaitļošana ir nozare, kas pēta uz kvantu mehānikas likumiem balstīto skaitļošanas modeļu īpašības. Disertācija ir veltīta kvantu skaitļošanas algoritmiskiem aspektiem. Piedāvāti rezultāti trijos virzienos: ...
  • Probabilistic computation and verification beyond Turing machines 

   Dimitrijevs, Maksims (Latvijas Universitāte, 2019)
   Mūsu mērķis ir izpētīt dažādus ierobežotas kļūdas varbūtiskus modeļus, kas spēj definēt nesanumurējami daudz valodu. Mēs sākam ar stingrāko nosacījumu - sākumā apskatām minimālus modeļus, kas var atpazīt visas valodas. Mēs ...
  • Quantum Games, Quantum States, Their Properties and Applications 

   Kravčenko, Dmitrijs (Latvijas Universitāte, 2013)
   Kvantu mehānika un spēļu teorija tika radīta aptuveni vienā un tai pašā laikā, 20.gadsimta pirmajā pusē. Klasiskā spēļu teorija ir viena no vislabāk attīstītākajām nozarēm matemātikā un datorzinātnē. Tai ir daudz pielietojumu ...