Now showing items 1-1 of 1

    • Latviešu dziedināšanas tradīcija: teorētiskie un praktiskie aspekti 

      Ančevska, Ieva (Latvijas Universitāte, 2018)
      Promocijas darbā pētīta latviešu dziedināšanas tradīcija, tās teorētiskie un praktiskie aspekti dažādu vēstures periodu un cittautu tradīciju kontekstā. Darbā izveidots sistemātisks un analītisks pārskats par latviešu ...