Now showing items 1-1 of 1

    • Personas datu aizsardzības krimināltiesiskie aspekti 

      Andersone, Džena (Latvijas Universitāte, 2019)
      Promocijas darbs „Personas datu aizsardzības krimināltiesiskie aspekti” ir veltīts privātās dzīves neaizskaramībai attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi un to krimināltiesiskās aizsardzības jautājumiem. Par temata ...