Now showing items 1-7 of 7

  • Mācību disciplīna kā pusaudžu attieksmes izpausme pret mācībām 

   Daniela, Linda (Latvijas Universitāte, 2009)
   Mūsdienās skolotājam galvenais uzsvars darbā ar nepieņemamas darbības novēršanu liekams uz pozitīvas attieksmes pret mācībām veicināšanu, pašregulētas mācību darbības veicināšanu un sociālo konvenciju pieņemšanu sadarbībā ...
  • Podologu karjeras vadības prasmju attīstība studiju procesā 

   Saulīte, Mārīte (Latvijas Universitāte, 2019)
   Mārītes Saulītes promocijas darbs pedagoģijā, augstskolas pedagoģijas apakšnozarē ,,Podologu karjeras vadības prasmju attīstība studiju procesā” izstrādāts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas ...
  • Pusaudžu matemātiskās kompetences veidošanās 

   Vorobjovs, Aleksandrs (Latvijas Universitāte, 2021)
   Promocijas darbs ir veltīts pusaudžu matemātiskās kompetence veidošanās procesam. Tā mērķis ir izpētīt pusaudžu matemātiskās kompetences būtību un izstrādāt teorētiski pamatotu pusaudžu matemātiskās kompetences veidošanās ...
  • Pusaudžu mācību sasniegumus veicinoša mācību vide 

   Šūmane, Ilze (Latvijas Universitāte, 2012)
   ANOTĀCIJA. Ilzes Šūmanes promocijas darbs pedagoģijas zinātnē skolas pedagoģijas apakšnozarē ”Pusaudžu mācību sasniegumus veicinoša mācību vide” izstrādāts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas ...
  • Vidusskolēna literārās kompetences veidošanās 

   Skalberga, Anita (Latvijas Universitāte, 2013)
   Anotācija. Anitas Skalbergas promocijas darbs „Vidusskolēnu literārās kompetences veidošanās” izstrādāts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļā asociētās profesores Dr. ...
  • Vidusskolēnu caurviju prasmes matemātikas mācībās 

   Lāma, Gatis (Latvijas Universitāte, 2024)
   Gata Lāmas promocijas darbs sociālo zinātņu nozares skolas pedagoģijas apakšnozarē “Vidusskolēnu caurviju prasmes matemātikas mācībās” izstrādāts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes ...