Show simple item record

dc.contributor.advisorLasmane, Skaidrīteen_US
dc.contributor.authorBeleviča, Zaneen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-24T08:27:04Z
dc.date.available2015-03-24T08:27:04Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.other1762en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/24539
dc.description.abstractDarbā tiek pētīts astoņdesmito gadu dzimtes diskurss medijos, konkrēti žurnālā „Zvaigzne”. Pētījumam izvēlētais laika posms ir no 1980. līdz. 1989. gadam. Analizēti ir sešu gadu – 1980., 1982., 1984., 1986., 1988. un 1989. gada žurnāli, kopā 144 numuri. Darba mērķis ir izpētīt, kādi dzimtes stereotipi ir konstatējami žurnāla konstruētajā komjaunieša un komunistiskās partijas biedra tēlā, un vai tie atbilst realitātei. Pirmajā daļā tiek apskatīti dzimtes studiju aspekti, tiek minētas vairākas dzimtes pētniecības teorijas un izsekots dzimtes stereotipu veidošanās iemesliem un attīstībai. Sevišķa uzmanība tiek pievērsta padomju laika konstruētajiem stereotipiem, kas radušies pastiprinātas padomju ideoloģijas rezultātā. Darbā tiek aprakstītas sievietes un vīrieša dzimtes lomas padomju sistēmā. Otrajā daļā uzmanība tiek pievērsta astoņdesmito gadu vēstures un sabiedriskās dzīves pārmaiņām valsts dzīvē, un kā tās ietekmējušas mediju dabu. Otrs aplūkotais aspekts – tālaika padomju mediju konstruētā realitāte un manipulācija ar sabiedrības apziņu. Trešā daļa ir veltīta darba metodoloģijas aprakstam. Ceturtā daļa ietver pētāmā materiāla aprakstu, bet piektā - pētījumu, kurā ar kvantitatīvās un kvalitatīvās analīzes palīdzību tiek konstatēts, kādi dzimtes stereotipi tiek izmantoti astoņdesmito gadu žurnāla rakstos komjaunieša un komunista tēla konstruēšanai. Pētījums pierāda, ka arī astoņdesmito gadu padomju varas struktūru modelis ir patriarhāls, tādēļ sievietes tajā tiek pārstāvētas mazākumā. Un tā kā maskulīnais ņem virsroku, arī sievietei, kura ir ieņēmusi atbildīgu amatu, ir jārēķinās ar šī modeļa īpatnībām. Tiek novērota vadošajos amatos esošās sievietes maskulinizācija, kas ir padomju propagandētās dzimumu vienlīdzības sekas. Padomju laika dzimtes diskurss medijos ir atšķirīgs no rietumu teorētiķu atzinumiem un ir kalpojis ideoloģijas propagandēšanai sabiedrībā.en_US
dc.description.abstractAt the work has been researched eighty’s gender discourse in the media, accurately in the magazine “Zvaigzne”. For the research has been chosen period of time from 1980 till 1989 year. There are analysed journals for six years-total-144 magazines. Objective of the work is to research what kind of gender stereotype has been definable with the magazines made image of Young communist league and image of follower of communism and if it conforms to reality. At first part there is researched course of studies of gender complexion, there is meant several gender methods of exploratory and followed after gender stereotype development causes and upgrowth. Particular attention has been converted to soviet designed stereotype what come into existence as a result of soviet ideology. At the work have been described feminine and masculine roles in Soviet system. At second part attention has been converted to eighty’s historical and social system’s permutations in the nation existence and how they affected nature of media. Then attention has been converted on that how soviet media made reality manipulated with social consciousness. Third part is devoted on description of methodology. Fourth part involves description of researchable material, but fifth part-research, which with quantitative and qualitative analyse methods, helps to establish what gender stereotype has been chosen in eighty’s magazine patterns to design Young communist league and communist personage. Research demonstrates that eighty’s soviet supreme power structure patterns were patriarchal therefore womanhood was represented as a minority. Masculinity take upper hand as well female who’s occupied responsible trade had to consider with this patterns pecularity. There is researched female in leading trade masculization what is Soviet promulgated sex equality. Soviet gender discourse in media is various from western theoretician conclusions and it has been served as a promulgation of ideology in society.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKomunikācijas zinātneen_US
dc.titleDzimtes stereotipi LPSR komjaunieša un komunista tēlā žurnālā „Zvaigzne” (1980.-1989.)en_US
dc.title.alternativeGender Stereotypes in the Image of Members of the Soviet Latvian Komsomol and Communist Party in the Magazine Zvaigzne (1980-1989)en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record