Show simple item record

dc.contributor.advisorBriede, Agritaen_US
dc.contributor.authorKniploks, Ģirtsen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-24T08:58:01Z
dc.date.available2015-03-24T08:58:01Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.other3033en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/27562
dc.description.abstractŠī darba mērķis ir raksturot Engures ezeru un tā baseina upju lomu noteces veidošanā. Darbā ir apkopota informācija par lagūnas tipa ezeriem un to raksturīgākajām īpašībām. Darbā ir ietverta informācija par Engures ezeru: morfometriskajiem lielumiem, baseina saimniecisko darbību, tā attīstības vēsturi. Darbā ir iekļauta informācija par ezera sateces baseina floru un faunu, informācija par klimatu Engures ezera baseinā.. Šajā darbā ir izvērtētas Engures ezers ietekošās un iztekošās upes. Mērījumi ezerā ietekošam upēm ir veikti sezonālā griezumā, un darba gaitā redzams, kādas ir ezera hidroloģiskā režīma izmaiņas. Darbā ir informācija par iegūtajiem datiem katrai no četrām lielākajām upēm atsevišķi. Veikto pētījumu rezultātā ir iegūta informācija par upju hidroloģisko režīmu sezonālā griezumā. Kā dati tika izmantoti darba autora veiktie mērījumi 2004/ 2005 gadā un informācija no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras. Darba gaitā tika secināts, ka Engures ezera hidroloģiskā režīma atšķirības ir krasi atšķirīgas gan pa sezonām, gan starp upēm. Tika secināts, ka lagūnas tipa ezeru un Engures ezera hidroloģisko režīmu veido dažādu savstarpēji cieši saistītu apstākļu kopa. Šo apstākļu un dažādu lielumu izmaiņas katrā sezonā un pa gadu kopumā veido ezera gada hidroloģisko režīmu. Atslēgas vārdi: Engures ezers, morfometriskie un hidroloģiskie parametri, ietekošās un iztekošās upes, noteceen_US
dc.description.abstractA purpose of Bachelor’s work is to obtain more shallow information about Lake Engures hydrological regime. At work information is summarized for lagoon type lakes and their most characteristic properties and geomorphological circumstances. At work more information is contained for the Lake Engure: morphometrical size, the Lake Engure anthropogenic activities, and history development. At work information is included about lake flora and fauna, also information for a climate. There is a general description of the flowing and inflowing out rivers this at work, more information about inflowing four largest rivers. Measurements of the lake inflowing rivers are done in a seasonal aspect and in work and changes of the lake hydrological mode has been characterized. At work there is information for the obtained data each from the four largest rivers separately. In the result of the particular study there is obtained information for in a seasonal regime of the hydrological features of the rivers. The data series of Bachelor’s work is obtained by measurements carried out in 2004/ 2005 year and also information from the Latvian Environmental, Geology and met agency is used. It has been concluded that hydrological regime of the Lake Engure differs both on studied seasons and between the rivers. The particular study showed that the Lake Engure like lake of lagoon type have special features and hydrological regime is strictly regulated by inflowing and out flowing rivers. Key words: Lake Engure, morphometry and hydrology, inflowing and out flowing rivers, runoff.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVides zinātneen_US
dc.titleEngures ezera baseina upju noteces rakstursen_US
dc.title.alternativeThe Character of the River’s Runoff in the Lake Engure Basinen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record