Show simple item record

dc.contributor.advisorMirlins, Aleksandrsen_US
dc.contributor.authorVasermane, Ilzeen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-24T08:59:20Z
dc.date.available2015-03-24T08:59:20Z
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.other1575en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/27968
dc.description.abstractŠī pētnieciskā darba tēma ir Latvijas Radio (LR) tēls Latvijas preses izdevumos Diena, Neatkarīgā Rīta Avīze un Latvijas Avīze laika posmā no 2002.gada līdz 2005.gadam. Pētnieciskā darba galvenie atslēgas vārdi ir Latvijas Radio, sabiedriska raidorganizācija, tēls un tēla veidošana, zīmolēšana, pozicionēšana un krīzes komunikācija. Darba pētnieciskā problēma izvirzīta ar mērķi novērtēt LR kā sabiedriskas raidorganizācijas (SR) tēlu iepriekš minētajos preses izdevumos. Šis jautājums ir svarīgs, jo LR darbība noris divos virzienos: nodrošinot valsts Nacionālo pasūtījumu un vienlaicīgi pārdot reklāmas laiku. Abām darbībām svarīga pēc iespējas lielāka auditorijas piesaiste un, lai to nodrošinātu, LR nodarbojas ar tēla veidošanu. Par pamatu pētnieciskajam darbam autore izvēlējusies Dž.Gruniga un T.Hanta četru sabiedrisko attiecību modeļu teoriju un K.Mertena tēla teoriju. Savukārt kā pētniecības metode izvēlēta kontentanalīze, kā papildu metodi izmantojot arī interviju, lai iegūtu papildus informāciju, kas saistīta tieši ar LR sabiedrisko attiecību darbībām. Pētījumā ar kontentanalīzes palīdzību tika pētītas trīs minēto preses izdevumu publikācijas, kurās minēts Latvijas Radio. Kontentanalīzes ietvaros tika noteikti saistošie apspriešanas objekti un, analizējot publikācijas, tiem tika dots vērtējums, izmantojot Likerta skalu. Rezultātā izveidoti grafiski attēli, kas atspoguļo noteiktu LR aspektu vērtējumu, kas kopā veido LR tēla vērtējumu. Darbs veidots piecās pamata nodaļās. Pirmā nodaļa veltīta sabiedrisko raidorganizāciju darbības apskatam un LR kā SR darbībai. Otrajā nodaļā apskatīta Gruniga sabiedrisko attiecību un Mertena tēla veidošanas teorija. Trešā nodaļa veltīta tēla veidošanas praktisko nostādņu izklāstam. Ceturtajā nodaļā izklāstīta pētniecības metodoloģija, kas ietver kontentanalīzi un interviju, kā papildus metodi. Savukārt piektā – analītiskā nodaļa veltīta LR sabiedrisko attiecību darbību izklāstam un kontentanalīzes rezultātu apkopojumam, to analīzei teorētisko un praktisko tēla veidošanas nostādņu kontekstā. Pētījuma gaitā autore secina, ka kopumā LR tēls analizētajos preses izdevumos ir pozitīvs - no maksimāla vērtējuma „1” LR tēls sasniedz vērtējuma amplitūdu no 0,24 līdz 0.64. Taču LR tēla veidošanā un komunikācijā vērojama nekonsekvence, kas tēla atspoguļojumu padara haotisku, pozitīvāk atspoguļojot atsevišķas LR struktūras, nevis Latvijas Radio kopējo tēlu. Turklāt tēla atspoguļojumā pārāk maz tiek likts uzsvars uz LR kā sabiedrisku raidorganizāciju, kas neveicina SR misijas un darbības pamatprincipu izpratni sabiedrībā.en_US
dc.description.abstractThe theme of this research is concerned to image evaluation of public service broadcaster Radio Latvia in three main Latvian newspapers: Diena, Neatkarīgā Rīta Avīze and Latvijas Avīze between years 2002. - 2005. Primary keywords of this research are: Radio Latvia, public service broadcaster, image and image making, corporate identity, branding, positioning and crisis communication. The main research problem of this work was to evaluate the image of public service broadcaster Radio Latvia in these three newspapers, which were mentioned above, because Radio Latvia works in dual direction: to fulfil the national command of state (remit) and to sell commercial advertising. For these reasons the organization image making is very important to attract the ultimate audience. For the basic theoretical approach author used J.Grunig’s and T. Hunt’s four public relations models approach and image theory of K.Merten. As methodology for this research author used content analysis and interview as additional method to get necessary information about Radio Latvia. By using content analysis, author analysed publications of three given newspapers, where were chronicled Radio Latvia. In the terms of content analysis the different deliberation categories were evaluated by giving evaluation negative, neutral or positive. As result the graphic figures were maid reflecting certain evaluation of different deliberated categories, which reflects certain aspects in image of Radio Latvia. Research is organized in five main chapters, in which is encountered the characteristics of public service broadcaster Radio Latvia, recital of theoretical approach with theories of J. Grunig and K. Merten, recital of practical methods in image making, recital of methodological approach and analytical part, where Radio Latvia used methods in image making are explained and where analysed material is codified and concerned with theoretical approach. The main conclusion of research is that image of Radio Latvia in main guidelines is positive and it reaches evaluation from 0,24 points till 0,64 points (maximum 1 point). Bet the inconsistency in image making and communication can be observed, which image reflection in given newspapers makes chaotic, and more positively reflects several structures of broadcaster, but not the corporate image of Radio Latvia.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKomunikācijas zinātneen_US
dc.titleLatvijas Radio tēls Latvijas laikrakstos „Diena”, „neatkarīgā Rīta avīze” un „Latvijas Avīze” (2002. ─ 2005.)en_US
dc.title.alternativeThe Image of Radio Latvia in the Latvian Newspapers Diena, Neatkarīgā Rīta Avīze and Latvijas Avīze (2002-2005)en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record