Show simple item record

dc.contributor.advisorButulis, Ilgvarsen_US
dc.contributor.authorĶikuts, Tomsen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-25T09:07:19Z
dc.date.available2015-03-25T09:07:19Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.other46181en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/28212
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumusen_US
dc.description.abstractAnotācija Promocijas darbā “Latviešu zemnieku koloniju izveidošanās Krievijas impērijas Eiropas daļā (19. gs. 40. gadi–1914. gads)” analizēta latviešu zemnieku izceļošana no Vidzemes un Kurzemes guberņām uz citām Krievijas impērijas teritorijām ar mērķi dibināt zemnieku saimniecību grupas (kolonijas) ārpus latviešu apdzīvotās pamatteritorijas. Balstoties uz nepublicētajiem avotiem un pētījuma gaitā izveidotām kvantitatīvo datu bāzēm, analizēta zemnieku migrācijas dinamika, galamērķi un to reģionālās īpatnības, izceļošanu ārpus guberņas aplūkojot kontekstā ar citiem migrācijas veidiem. Padziļināti analizēti pārceļošanas tiesiskie priekšnoteikumi, pārceļotāju sociālā struktūra, izceļošanas cēloņi un iemesli, migrāciju pētot 19. gs. attīstības procesu kontekstā, ievērojot pārceļošanas iniciatīvu veidošanās lokālo specifiku, informācijas aprites un kontaktu nozīmi. Atslēgas vārdi: agrārā vēsture, vēsturiskā demogrāfija, migrācija, mobilitāte, zemnieku kolonijas, 19. gs. modernizācijaen_US
dc.description.abstractAnnotation In the PhD thesis “Establishment of the Latvian Peasant Colonies in the European Part of the Russian Empire (1840s–1914)” Latvian peasant outmigration from the Baltic provinces to other territories of the Russian empire is analyzed. The research is focused on the out-migrants who founded groups of farms (colonies) outside the Latvian ethnic territory in comparison with other types and destinations of peasant migration. Intensity and destinations of the outmigration, as well as its regional specifics are analyzed using archival sources and original quantitative databases. Detailed analysis is focused on the legal preconditions of peasant migration, social structure of the out-migrants, causes and reasons of the migration initiatives, including the structural causes of migration, local specifics, impact of available information and contacts on the migration decisions. Keywords: agrarian history, historical demography, migration, mobility, peasant colonies, 19th century modernization.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVēstureen_US
dc.subjectVēsture un filozofijaen_US
dc.titleLatviešu zemnieku koloniju izveidošanās Krievijas impērijas Eiropas daļā (19. gs. 40. gadi–1914. gads)en_US
dc.title.alternativeEstablishment of the Latvian Peasant Colonies in the European Part of the Russian Empire (1840s–1914)en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record