Show simple item record

dc.contributor.advisorKursīte-Pakule, Janīnaen_US
dc.contributor.authorBarovskis, Ingusen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-06-16T01:01:10Z
dc.date.available2015-06-16T01:01:10Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.other47667en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/28363
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumusen_US
dc.description.abstractPromocijas darbs "Htoniskā pasaule latviešu folklorā: laiks un telpa" veltīts viena no nozīmīgākajiem fenomeniem - htoniskās telpas, laika, reprezentējošo būtņu: garu, dievību analīzei pamatā izmantojot latviešu pasaku tekstus. Pētījumā analizēta htoniskās pasaules uzbūve, balstoties laika un telpas aspektā, tādejādi izdalot būtiskāko attiecīgā femomena uzbūves mehānismu: telpisko un laika sistēmas. Uzbūves mehānisma ietvaros analizēta arī htoniskās pasaules formu daudzveidība: htoniskais kā pazemes pasaule, htoniskā mirušo valsts, tādejādi nonākot līdz folkloras pētniecībā attiecīgās tēmas ietvaros svarīgākajam jautājumam - htoniskās pasaules lokalizācijas vietām mītiskās pasaules ainā. Htoniskie elementi saskatāmi arī mūsdienu sabiedrībā - sākot no atsevišķām parādībām, līdz konkrētu, no pasaku motīviem aizgūtu (inicācija) parādību formā.en_US
dc.description.abstractDissertation "Chtonical world in Latvian folklore: time and space" is dedicated to one of the most significant phenomena - Chtonical space, time and beings of representation: using Latvian fairy texts as a base on the analysis of spirits and deities. The study analyzes the structure of the chtonical world based on the aspect of space and time, thus extracting the essential in the design mechanism of the femomena: spatial and temporal system. In the means of design mechanism the diversity of the shape of chtonical world has also benn analysed: chtonical as the underground world, chtonical world of the dead, thus concluding to the most important question of folklore researn in the means of this theme - localization sites of chtonical world in the mythological worldview. Chtonical elements are also visible in today's society - from an individual phenomena to a specific, from the fairy-tale motifs borrowed (initiation) form of phenomena.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLiteratūrzinātne, folkloristika un mākslaen_US
dc.subjectLiteratūrzinātneen_US
dc.subjectValodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmasen_US
dc.subjecthtonisksen_US
dc.subjecttelpaen_US
dc.subjectlaiksen_US
dc.subjectiniciācijaen_US
dc.subjectnāveen_US
dc.subjectatdzimšanaen_US
dc.titleHtoniskā pasaule latviešu folklorā: laiks un telpaen_US
dc.title.alternativeChtonical world in Latvian folklore: time and spaceen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record