Show simple item record

dc.contributor.advisorBalode, Daceen_US
dc.contributor.authorJuldaševa, Aļijaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Teoloģijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-07-05T01:11:39Z
dc.date.available2015-07-05T01:11:39Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.other48464en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/29271
dc.description.abstractŠī darba uzdevums ir parādīt atšķirības, kuras pastāvēja starp Pāvila uzskatiem par pravietošanas fenomenu un tiem uzskatiem, kuri valdīja apkārtējā vidē, kā arī izpētīt vai Pāvils teica kaut ko jaunu par pravietošanu, ko līdz šīm nezināja Korintas draudzes locekļi. Galvenā jautājuma izskatīšanai bija nepieciešams izpētīt pirmā Korintiešu vēstules 12.-14. nodaļas un nedaudz no 11.nodaļas. Tika apskatīti seno grieķu filozofu darbi, Platona, Hērodota, Plutarha darbi, lai labāk izprastu kā veidojas Korintiešu priekšstati par pravietošanu. Jāņem vērā to, ka Korintas draudzes locekļi bija jūdi, grieķi un romieši, līdz ar to tika apskatīta arī kultūrvide, kurā veidojas korintiešu priekšstati. Pētījumā rezultātā var ieraudzīt, ka neskatoties uz daudzu pētnieku domām, ka korintiešu un Pāvila uzskati par pravietošanu neatšķiras, tomēr tie atšķiras, jo Korintas draudzes locekļi tika ietekmēti no hellēnistiskas apkārtējās videsen_US
dc.description.abstractThe purpose if this work is to show differences that existed between Paul’s view on the phenomenon of prophecy and those view that were in environment, as well as to explore whether Paul said something new about the prophecy, so far did not know the Corinthians. For this question consideration was the need to look into the first Corinthian letter chapters 11, 12-14. As well as the Greek philosophers’ works – Plato, Herodotus, Plutarch, to better understand how formatted Corinthians notions of prophecy is. Take into account the fact that the Corinthian church members were Jews, Greeks and Romans, so that was accessed cultural environment in which was formatted the Corinthian ideas. The research results can be seen that despite the many researchers believe that the Corinthian and Paul views about prophecy is the same, but they are different because the Corinthian church members were affected from Hellenistic environment.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTeoloģija un reliģiju zinātneen_US
dc.subjectPravietošanaen_US
dc.subjectKorintaen_US
dc.subjectPāvilsen_US
dc.subjectHellēnismsen_US
dc.subjectJūdaismsen_US
dc.titlePravietošana 1. korintiešu vēstulēen_US
dc.title.alternativeProphecy in 1 Corinthiansen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record