Show simple item record

dc.contributorLatvijas Universitātes Bibliotēka
dc.contributorGavare, Daina
dc.contributorPutniņa, Aija
dc.contributor.editorBaltiņš, Māris
dc.contributor.editorKlebā, Jana
dc.date.accessioned2014-11-03T14:31:06Z
dc.date.available2014-11-03T14:31:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationProfesors Dr. med. Mārtiņš Zīle : dzīve un darbs / sast.: Daina Gavare, Aija Putniņa ; zin. redaktors Māris Baltiņš ; bibliogrāfiskā red. Jana Klebā ; angļu val. tulk. Rasma Mozere, krievu val. tulk. Larisa Ponomarjova, latviešu val. tulk. Ieva Sproģe, vācu val. tulk. Felikss Lintners ; LU Bibliotēka. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 256 lpp. : il.en_US
dc.identifier.isbn978-9984-45-883-0
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2954
dc.descriptionGrāmata iepazīstina ar Mārtiņa Zīles dzīvesgājumu, pētniecisko un akadēmisko darbību un publikācijām, tādējādi izvērtējot profesora devumu medicīnā un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes izveidē un attīstībā, ieņemot LU rektora amatu no 1927. līdz 1929. gadam, fakultātes dekāna amatu no 1923.-1925. gadam un pildot citus atbildīgus pienākumus. Grāmatā iekļauta sabiedrības veselības speciālista un augstskolu vēstures pētnieka profesora Māra Baltiņa publikācija un filozofa, LU Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas vēstures katedras docenta Raivja Bičevska pirmpublicējums par profesoru M. Zīli. Grāmatā ievietotā bibliogrāfija ietver bibliogrāfiskos aprakstus no 1889. līdz 2014. gadam. Atsevišķās nodaļās iekļautas monogrāfijas, manuskripti, publikācijas krājumos un periodiskajos izdevumos, rediģētie darbi, oponētās disertācijas, uzrunas, diskusijas, intervijas un runu atreferējumi un publikācijas par profesoru. Bibliogrāfiskajam rādītājam pievienots darbu nosaukumu alfabētiskais rādītājs un personu rādītājs. Sastādot grāmatu, apzināti un izpētīti dokumenti un fotoattēli arhīvu un muzeju krājumos. Grāmatas ilustratīvo daļu papildina Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva un Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva dokumentu kopijas un fotogrāfijas, P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja materiāli un fotogrāfijas, kā arī materiāli no ģimenes arhīva. -- In the course of reviewing Professor Mārtiņš Zīle’s contribution to the field of medical sciences at Latvian and European level, the UL Library has produced yet another biobibliography “Professor Mārtiņš Zīle: Life and Work”. Mārtiņš Zīle had a prominent role in the creation of the Faculty of Medicine and the preparation of new doctors. The book includes the article by Māris Baltiņš, a public health specialist and researcher of history of universities and the first publication of the article by the philosopher, assistant professor Raivis Bičevskis, Chair of History of Philosophy of the UL.The book contains M. Zīle’s bibliography with bibliographic descriptions from 1889 to 2014. Individual chapters include monographs, manuscripts, publications in collections and periodicals, edited works, speeches, debates and interviews, publications about Professor M. Zīle. In compiling the book research has been carried out of the documents and photos in archives and museum collections.en_US
dc.language.isolaven_US
dc.publisherLU Akadēmiskais apgādsen_US
dc.relation.ispartofseriesLatvijas Universitātes rektori;
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::MEDICINEen_US
dc.subjectIzglītības vēstureen_US
dc.subjectLatvijas Universitātes vēstureen_US
dc.subjectLU rektori
dc.titleProfesors Dr. med. Mārtiņš Zīle: dzīve un darbsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/booken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record