Show simple item record

dc.contributor.advisorRoja, Ženijaen_US
dc.contributor.authorGaļimska, Annaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Medicīnas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-07-06T01:10:16Z
dc.date.available2015-07-06T01:10:16Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.other46767en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/30006
dc.description.abstractTēma: Darba stress – profesionālas dzīves kvalitātes rādītājs. Preventīvie pasākumi. Darbs sastāv no 4 daļām. Literatūras analīzes daļā analizēti darba stresa cēloņi farmaceitiem, ievērojot zinātniskās literatūras datus. Jāatzīmē, ka daudzi autori uzskata, ka stress darbā ir nopietna mūsdienu darba tirgus tendence, kas var negatīvi ietekmēt nodarbinātos. Otrajā daļā aprakstītas pētījumā lietotās metodes, bet trešajā daļā analizēti iegūtie rezultāti, pielietojot izvēlētās darba stresa novērtēšanas metodes. Secināts, ka farmaceitiem pētītajās aptiekās vislielākie stresori ir, pirmkārt, atbildība un, otrkārt, kvantitatīvā darba slodze. Vidēja līmeņa stresori farmaceitiem ir - darbavietas fiziskās vides nepilnības; alternatīvu iespēju trūkums profesionālajā izaugsmē, strādājot aptiekā; tiešā vadītāja sociālā atbalsta trūkums; kolēģu sociālais atbalsts sociālā atbalsta trūkums un darba slodzes monotonija. Uzrakstīti secinājumi, kas iegūti pētījuma rezultātā un sniegtas praktiskas rekomendācijasen_US
dc.description.abstractTheme: Work stress – indicator of professional life quality. Preventive measures. Work consists of 4 parts. In literature analysis chapter are analyzed pharmacists work stress causes. Concluded, that many authors believe, that stress in work is serious novadays trend in labor market. In second chapter is described methods, used in empirical research, but in third chapter – analyzed obtained results. Concluded, that in pharmacists work in explored pharmacies the most important stressors are, first, responsibility, second, quantitative workload. Mid-level stressors for pharmacists are - workplace physical environment deficiencies; lack of the lternative opportunities for professional growth, working in a pharmacy; lack of social support from direct supervisors; lack of social support from collegues, workload uniformity. Written conclusions, that are obtained as in result of research and provided practical recommendations.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFarmācijaen_US
dc.subjectdarba stressen_US
dc.subjectaptiekasen_US
dc.subjectfarmaceitsen_US
dc.subjectpreventīvie pasākumien_US
dc.titleDarba stress - profesionālas dzīves kvalitātes rādītājs. Preventīvie pasākumien_US
dc.title.alternativeStress at work - professional indicator of life quality. Preventive measuresen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record