“Ceļš” ir recenzēts izdevums ar starptautisku redakcijas kolēģiju. Žurnāla raksti atrodami arī EBSCO datubāzē.

"Ceļš"is a fully refereed journal with an international panel of referees. Ceļš can be found also in EBSCO databases.

-------------------

Copyright: University of Latvia

-------------------

Recent Submissions

View more