Recent Submissions

 • Latviešu valodas dialektu atlants. Morfoloģija II. Sintakse: Apraksts, kartes un to komentāri 

  LU Latviešu valodas institūts (LU Latviešu valodas institūts, 2022)
  Latviešu valodas dialektu atlanta sējums Morfoloģia II. Sintakse izstrādāts Latvijas Universitātes latviešu valodas institūtā Latvijas Zinātnes padomes finansētajā projektā Nr. lzp-2018/1-0213 “Jauna pieeja latviešu ...
 • Latviešu lingvistiskā attieksme: vērtības, pārliecība, prakse 

  Druviete, Ina (LU Akadēmiskais apgāds, 2021)
 • Latviešu valodas seno (16.–18. gs.) tekstu valodniecisko pētījumu bibliogrāfija (līdz 2019. gadam) 

  Andronova, Everita; Siliņa-Piņķe, Renāte; Trumpa, Anta (LU Latviešu valodas institūts, 2021)
  Šī elektroniskā bibliogrāfija aptver no pētniecības pirmsākumiem 19. gadsimtā līdz 2019. gadam tapušos valodnieciskos pētījumus par latviešu valodas 16.–18. gadsimta tekstiem. Tajā apkopoti dažāda apjoma pētījumi, sākot ...
 • Autentiski teksti valodas apguvē: teorijas, pieejas un pieredzes stāsti 

  Berra, Solvita (Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 2020)
  Lingvodidaktisks izdevums, kas paredzēts valodniecības un pedagoģijas studiju programmu īstenošanai universitātēs, svešvalodu metodiķu un pedagogu profesionālajai pilnveidei. Izdevumā īpaša uzmanība ir pievērsta lingvistiskās ...
 • Ceļvedis pilsētu tekstu izpētē 

  Berra, Solvita (Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 2020-12-30)
  Populārzinātniskā izdevuma pamatā ir trīs daļas: metodoloģiskā, teorētiskā un praktiskā daļa. Pirmā daļa ir paredzēta valodniekiem, valodas pedagogiem un tiem, kuri vēlas iepazīties ar lingvistiskās ainavas teoriju un ...
 • Latviešu valodas gramatika 

  Auziņa, Ilze; Breņķe, Ieva; Grigorjevs, Juris; Indričāne, Inese; Ivulāne, Baiba; Kalnača, Andra; Lauze, Linda; Lokmane, Ilze; Markus, Dace; Nītiņa, Daina; Smiltniece, Gunta; Valkovska, Baiba; Vulāne, Anna (LU Latviešu valodas institūts, 2013)
 • Baltu valodu atlants: Leksika 1 : Flora 

  Lietuvių kalbos institutas; Latvijas Universitāte. Latviešu valodas institūts (Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, Lietuvių kalbos institutas, 2012)