Show simple item record

dc.contributor.advisorCēbers, Andrejs
dc.contributor.advisorPerzynski , Régine
dc.contributor.authorKitenbergs, Guntars
dc.date.accessioned2015-11-20T12:14:10Z
dc.date.available2015-11-20T12:14:10Z
dc.date.issued2015-07-16
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31152
dc.descriptionAdvisors: Prof. Andrejs Cēbers (University of Latvia) & Prof. Régine Perzynski (University of Pierre and Marie Curie)en_US
dc.description.abstractAbstract in English: Magnetic field induced instabilities of magnetic fluids in microfluidic environment are investigated experimentally using electrically stabilized water-based magnetic nanocolloids. Magnetic micro-convection, observed at a miscible interface in a Hele-Shaw cell in homogeneous field, is studied quantitatively and is compared with theoretical predictions and numerical simulations. An application towards mixing enhancement in microfluidics is considered. The micro-convection study reveals a large effective nanoparticle diffusion coefficient, which mostly arises from a flow induced by the density difference between the miscible fluids. Experiments with magnetic drops, formed by phase separation, show that in a precessing field at magic angle, the drops undergo two shape instabilities as in a rotating field except the initial shape deformation. - - - ANOTĀCIJA LATVIEŠU VALODĀ: Eksperimentāli pētītas magnētiskā lauka izraisītas magnētisko šķidrumu nestabilitātes mikrofluidikā, lietojot elektriski stabilizētus magnētiskus nanokoloīdus uz ūdens bāzes. Magnētiskā mikro-konvekcija, ko novēro homogēnā laukā uz sajaukties spējīgas robežas Hele-Šou šūnā, tiek pētīta kvantitatīvi un tiek salīdzināta ar teorētiskajām sakarībām un skaitliskajiem aprēķiniem. Ir apskatīts pielietojums maisīšanas uzlabošanai mikrofluidikā. Mikro-konvekcijas pētījums atklāj lielu nanodaļiņu efektīvo difūzijas koeficientu, kas galvenokārt rodas no šķidrumu blīvumu atšķirību radītās plūsmas. Eksperimenti ar magnētiskiem pilieniem, kas rodas fāžu atdalīšanās procesā, rāda, ka pilieniem precesējošā laukā pie maģiskā leņķa, gluži kā rotējoša lauka gadījumā, novērojamas divas formas nestabilitātes, izņemot sākotnējo formas deformāciju.en_US
dc.description.sponsorshipEuropean Social Fund project Nr.2013/0028/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/054 Scholarship for co-tutelle studies from the French Embassy in Riga, Latviaen_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMagnetic fluidsen_US
dc.subjectMicrofluidicsen_US
dc.subjectMagnetic dropsen_US
dc.subjectInstabilitiesen_US
dc.subjectMicro-convectionen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::NATURAL SCIENCESen_US
dc.titleHydrodynamic instabilities in microfluidic magnetic fluid flowsen_US
dc.title.alternativeHidrodinamiskas nestabilitātes magnētiskā šķidruma plūsmās mikrofluidikāen_US
dc.title.alternativeInstabilités hydrodynamiques de fluides magnétiques en écoulements microfluidiquesen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record