Show simple item record

dc.contributor.advisorStinkulis, Ģirts
dc.contributor.authorPipira, Daiga
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2015-12-17T02:01:36Z
dc.date.available2015-12-17T02:01:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.other50962
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31310
dc.description.abstractPromocijas darba mērķis ir identificēt subaerālās atsegšanās notikumus devona periodā Latvijas teritorijā un noskaidrot ģeoloģiskos apstākļus un procesus, kas bija raksturīgi šiem notikumiem. Detalizēti pētīti Živetas stāva Burtnieku svītas, Franas stāva Amatas svītas un Famenas stāva Šķerveļa svītas Nīkrāces ridas nogulumi. Pētījuma pamatā ir dolokrētu paveidu nodalīšana un veidošanās apstākļu interpretācija, pamatojoties uz to struktūru un tekstūru, minerālā sastāva, it īpaši māla minerālu pētījumiem, ģeoķīmisko, t. sk. O un C stabilo izotopu analīzi, kā arī pētījumiem SEM. Ir diskutēts par abiogēnu morfoloģisko pazīmju izmantošanu subaerālās atsegšanās apstākļu identifikācijā, par pētīto dolokrētu un atsevišķu to pazīmju veidošanos, kā arī par paleoģeogrāfisko apstākļu un paleoklimata ietekmi subaerālās atsegšanās epizodēs. Secināts, ka augšējā devona Amatas un Šķerveļa svītas dolokrētu veidošanās laikā ir atkārtojušas vairākas subaerālās atsegšanās epizodes. Raksturvārdi: dolokrēti; paleoaugsnes; paleokarsts; O un C stabilie izotopi; XRD; paligorskīts.
dc.description.abstractThe aim of the doctoral thesis is identification of subaerial exposure events during the Devonian Period in the territory Latvia and establishing conditions and processes during these events. Detailed studies were focused on the deposits of the Burtnieki Formation, Givetian, the Amata Formation, Frasnian, and the Nīkrāce Member of the Šķervelis Formation, Famennian. The research is based on recognition of types of dolocretes and interpretation of their origin by studies of structures and textures, mineral composition, especially clay minerals, geochemistry, including O and C stable isotope ratios, as well as SEM analysis. Discussion is focused on use of abiogenic morphological features as a tool for identification of subaerial exposure events, formation of dolocretes and specific features of them, as well as palaeogeographical and palaeoclimatic conditions of subaerial exposure episodes. It is concluded that there have been several repeated subaerial exposure episodes during the formation of dolocretes in the Amata and Šķervelis time, Late Devonian. Keywords: dolocretes; palaeosols; palaeokarst; O and C stable isotopes; XRD; palygorskite.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.relation.ispartofseriesDisertationes geologicae Universitas Latviensis; 31
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectĢeoloģija
dc.subjectdolokrēti
dc.subjectpaleoaugsnes
dc.subjectpaleokarsts
dc.subjectO un C stabilie izotopi
dc.subjectXRD
dc.subjectpaligorskīts
dc.subjectGeology
dc.subjectdolocretes
dc.subjectpalaeosols
dc.subjectpalaeokarst
dc.titleSubaerālās atsegšanās notikumu pazīmes un veidojumi devona slāņkopā Latvijā
dc.title.alternativeFeatures of Subaerial Exposure Events and their Formations in the Devonian Succession in Latvia
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record