Now showing items 1-2 of 2

  • Kritiskā domāšana: izglītība, medijpratība, spriestspēja 

   Kūle, Maija; Vēgners, Uldis; Rubene, Zanda; Svece, Artis; Spurava, Guna; Gubenko, Igors; Šuvajevs, Igors; Kūlis, Rihards; Kūlis, Māris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
   Šā pētījuma iniciatīva izriet no LU Ekspertu Padomes1 2017. gada 20. septembra apaļā galda diskusijas “Kritiskā domāšana — kā to mācīt, veicināt un sasaistīt ar mediju lietotprasmi Latvijā?”. Diskusijas gaitā šīs jomas ...
  • Pauls Dāle: Dievs un "filozofa lieta" 

   Buceniece, Ella (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2013)