Now showing items 1-1 of 1

    • Identitāte un citādība 

      Lapinska, Ieva (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012)
      Grāmatā apkopoti latviešu filozofes un tulkotājas Ievas Lapinskas (1974-2010) darbi, tostarp līdz šim nepublicētais promocijas darba "Attiecību ar citādo izpratne mūsdienu filozofijā: Emanuēls Levins un Lisa Irigaraja" ...