Reliģiski-filozofiski raksti iznāk 1 reizi gadā latviešu un angļu valodā ar rakstu kopsavilkumiem atbilstoši angļu un latviešu valodā. ISSN 1407-1908 Krājums ir pieejams arī Centrālās un Austrumeiropas Interneta bibliotēkā (Central and Eastern European Online Library, CEEOL) un no 2013. gada - SCOPUS datu bāzē

Recent Submissions

 • Reliģiski-filozofiski raksti, 20 

  Unknown author (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
  Katrā no rakstiem, kas publicēti šajos "Reliģiski-filozofiskos rakstos", šķiet, iespējams saskatīsim gan pagātnes sprostā patvērušos brīvību ar tās apreibinošajās ilūzijām par neatkarību ārpus sprosta, gan nojaust neatrisināmo ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, 17 

  Unknown author (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014)
 • Reliģiski-filozofiski raksti, 18 

  Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015)
  Izdevums veltīts starptautiskajai konferencei “Starp Austrumiem un Rietumiem: jaunatne, reliģija, politika”, kuru 2014. gada rudenī organizēja Latvijas Reliģijas pētniecības biedrība sadarbībā ar Latvijas Universitāti un ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, 19 

  Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015)
  Kā dzīvot civilizāciju sadursmes ēnā? Kā dzīvot, ja tavas civilizācijas vairs nav? No šāda skatupunkta, iespējams, var lasīt arī šos "Reliģiski-filozofiskus rakstus". Par divu civilizāciju sadursmi raksta, piemēram, krievu ...