Reliģiski-filozofisku rakstu mērķis ir padziļināt lasītāju zināšanas par reliģiski filozofisko ideju vēsturi, attīstību mūsdienās un to vietu Latvijas un Eiropas kultūrā. Tas iznāk 1 reizi gadā latviešu un angļu valodā ar rakstu kopsavilkumiem atbilstoši angļu un latviešu valodā. Krājums ir pieejams arī Centrālās un Austrumeiropas Interneta bibliotēkā (Central and Eastern European Online Library, CEEOL) un no 2013. gada - SCOPUS datu bāzē.

Religious-Philosophical Articles is a double-blind peer-reviewed periodical with the international editorial board. It publishes articles aimed at deepening readers’ knowledge and understanding on the history of religious-philosophical ideas, their development in nowadays and their place in the Latvian and European culture. It is published at least once a year in Latvian and English. Editions of Religious-Philosophical Articles are available in Central and Eastern European Online Library, CEEOL, as well as in EBSCO and SCOPUS databases.

ISSN 1407-1908.

-----------------------

Copyright: LU Filozofijas un socioloģijas institūts

-----------------------

Недавние добавления

 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXXIV 

  Неизвестный автор (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2023-12)
  RFR XXXIV autoru uzanības centrā ir saturiski dažāds, atšķirīgu iespaidu, atmiņas un attieksmi veidojošs mantojums. Piemēram, Kaspars Kļaviņš no mūsdienu skatpunkta izvērtē vācbaltiešu garīdznieka, vēsturnieka, valodnieka ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXXIII 

  Koroļeva, Ilze (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2022-12)
  Žurnāla “Reliģiski-filozofiski raksti” XXXIII laidiens veltīts Latvijas sabiedrības vērtību analīzei salīdzinošā perspektīvā. Ņemot vērā vērtību jēdziena daudzdimensionālo raksturu, vērtību apraksts, analīze un klasifikācija ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXXII 

  Krūmiņa-Koņkova, Solveiga; Ruiz-Pereira, Sebastian; Peterson, Voltair Alvarado; Mazlovskis, Arnis; Leitlande, Gita; Mieriņa, Inta; Stašulāne, Anita;Oželis, Remigijus; Plenne, Valdis Francisks; Grizāne, Maija; Dreimane, Jana (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2022-09)
  Reliģiski-filozofiski raksti XXXII ir par telpas pieredzēšanu: par to, kā mēs izdzīvojam sevi vietā, kurā esam, un kā mēs izjūtam sevi šajā savā vietā vai vietā, kura tā arī nav kļuvusi vai nekad nebūtu varējusi kļūt par ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, Speciālizlaidums I 

  Kļaviņš, Kaspars; Jung Ran Park; Shvets, Svitlana; Pak, Antonina; Tsoy, Inna; Guryeva, Anastasia; Baltgalve, Agita; Haijima, Agnese; Šķestere, Ildze; Lāms, Ojārs; Miuller, Karole; Taivāns, Leons Gabriels; Kumpis, Arvydas; Byoung Yoong Kang; Didvalis, Linas; Kleinhofa, Ingrīda (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2022-05-22)
  A special issue, “Remembering the Past and the Future - Korean Culture in a Changing World,” is devoted to understanding Korean culture. Regardless of the bulk of comprehensive information available today, accurate knowledge ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXXI 

  Shakhnovich, Marianna; Kopirovsky, Alexander; Teryukova, Ekaterina; Beliakova, Nadezhda; Kliueva, Vera; Filippov, Boris; Lyutko, Eugene; Kalnina, Jana; Petrov, Ivan; Račiūnaitė-Paužuolienė, Rasa; Tēraudkalns, Valdis; Kiope, Māra; Runce, Inese; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga; Pazuhina, Nadežda; Grizāne, Maija; Kristberga, Laine; Popova, Diāna; Svanidze, Tekla; Schneider, Jennifer (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2021-12-16)
  The articles of Latvian and foreign researchers published in this issue represent various branches of humanities and social sciences. Researchers have used various research methods to help understand the research potential ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXX 

  Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krumina-Konkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2021-06)
  Many distinct aspects of Korean spirituality and education in the context of cross-cultural communication were discussed at the 2nd online conference of the Baltic Association for Korean Studies (BAKS), which was held at ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXIX 

  Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2021-06)
  Reliģiski-filozofiski raksti XXIX ir par sievietēm filozofijā un reliģijā; par sievietēm Eiropas 20.–21. gadsimta kultūras laikā un telpā. Edīte Šteina, Marta Nusbauma, Simona de Bovuāra, Hanna Ārente, Jūlija ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXVIII 

  Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2020)
  Reliģiski-filozofiski raksti, XXVIII lasītāju uzmanībai piedavā latviešu, lietuviešu un krievu pētnieku zinātniskos rakstus par reliģisko valodu, ticības un prāta attiecību skaidrojumu teorijās par atvērtu un slēgtu ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXVII 

  Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2019)
  Vārdi starpdisciplinaritāte, starpdisciplinārs pētījums jau labu laiku ir kļuvuši par neatņemamu daļu zinātnieku ikdienas un vēl jo vairāk – projektu valodas – lietojumā. Atslēgvārds, modes vārds – lai kā mēs tos nosauktu, ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXVI 

  Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2019)
  Volume XXVI is dedicated to the themes discussed during the scientific conference Dynamic Asia: Shaping the Future that took place in Riga on 13–15 April 2018, and were further explored after this conference. The conference ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXV 

  Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2019)
  Religious-Philosophical Articles XXV are dedicated to the international conference Socio-Political and Religious Ideas and Movements in the 20th–21st Centuries organised by the researchers of the Institute of Philosophy ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXIV 

  Krūmiņa-Koņkova, Solveiga; Kļaviņš, Kaspars; Walter, Aaron T.; Taivāne, Elizabete; Nastevičs, Uģis; Mazlovskis, Arnis; Bičevskis, Raivis; Buligina, Alise; Stūre-Stūriņa, Ieva; Lo Bello, Giulio; Lācis, Krišjānis (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
  Par labirintiem un Ariadnes pavedienu Labirinta iziešana kā garīgs rituāls daudziem no mums ir svarīgs arī tagadnē. Taču diez vai tas saista mūs ar senā iniciācijas rita nozīmi. Drīzāk mēs šodien saredzam tajā nevis ceļu, ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXIII 

  Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2017)
  Religious-philosophical writings XXIII are devoted to the international conference “The Church and the Totalitarian Regime: Secularization and Strategies of Survival”. This conference was organised by the researchers of ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXII 

  Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2017)
  Novitātes šķietami sen zināmu, taču patiesībā līdz šim neatklātu un neiepazītu reliģiski-filozofisku ideju transformācijās. Piemēram, mūsdienu postsekulārā sabiedrībā nozīmīgām Jurgena Hābermāsa ideju interpretācijām veltīts ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, XXI 

  Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
  Reliģiski-filozofiski raksti XXI sniedz ieskatu starptautiskajā konferencē “Jezuītu kultūrvēsturiskais mantojums Latvijā”, kura notika Rīgā 2014. gada 7. un 8. novembrī. Konferenci organizēja toreiz vēl LU aģentūras “LU ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, 20 

  Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
  Katrā no rakstiem, kas publicēti šajos "Reliģiski-filozofiskos rakstos", šķiet, iespējams saskatīsim gan pagātnes sprostā patvērušos brīvību ar tās apreibinošajās ilūzijām par neatkarību ārpus sprosta, gan nojaust neatrisināmo ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, 17 

  Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014)
  No pirmā skata varētu šķist, ka „Reliģiski-filozofisku rakstu” XVII krājums ir par bailēm. Jo ko gan citu mēs gribam sagaidīt, lasot šausmu literatūru, kā vien iespēju baidīties? Vai ko gan citu mēs izjūtam, lasot par karu ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, 18 

  Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015)
  Izdevums veltīts starptautiskajai konferencei “Starp Austrumiem un Rietumiem: jaunatne, reliģija, politika”, kuru 2014. gada rudenī organizēja Latvijas Reliģijas pētniecības biedrība sadarbībā ar Latvijas Universitāti un ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, 19 

  Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015)
  Kā dzīvot civilizāciju sadursmes ēnā? Kā dzīvot, ja tavas civilizācijas vairs nav? No šāda skatupunkta, iespējams, var lasīt arī šos "Reliģiski-filozofiskus rakstus". Par divu civilizāciju sadursmi raksta, piemēram, krievu ...