Now showing items 1-9 of 9

  • Православие в Балтии № 1 (10) 

   Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2013)
   Žurnāla "Православие в Балтии" [Pareizticība Baltijā] Nr.1 (Nr.10) struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, memuāri un dokumentu publikācijas. Zinātniskie raksti ir veltīti situācijai Latvijas Pareizticīgajā baznīcā ...
  • Православие в Балтии, N 2 (11) 

   Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014)
   2 номер журнала «Православие в Балтии» состоит из трех разделов: 1. Научные статьи; 2. Мемуары; 3. Публикация документов.
  • Православие в Балтии, N 3 (12) 

   Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015)
  • Православие в Балтии № 4 (13) 

   Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
   Žurnāla "Православие в Балтии" [Pareizticība Baltijā] Nr.4 (13) struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, memuāri un dokumentu publikācijas. Pirmajā nodaļā ir publicētie raksti ir veltīti ievērojamo Rīgas arhitektu ...
  • Православие в Балтии № 5 (14) 

   Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
   Žurnāla "Православие в Балтии" [Pareizticība Baltijā] Nr.5.(14) struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, memuāri un dokumentu publikācijas. Pirmajā nodaļā publicētie raksti ir veltīti grieķu katoļu draudžu ...
  • Православие в Балтии № 6 (15) 

   Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2017)
   Žurnāla "Православие в Балтии" [Pareizticība Baltijā] Nr.6 struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, memuāri un dokumentu publikācijas. Pirmajā nodaļā ir publicēti septiņi pētījumi, kuri ir veltīti Pareizticīgās ...
  • Православие в Балтии № 7 (16) 

   Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
   Žurnāla “Pareizticība Baltijā” 7. numura struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, atmiņas un arhīvu dokumentu publikācijas. Šajā laidienā ir publicēti raksti gan krievu, gan angļu valodā. Zinātnisko rakstu tematika ...
  • Православие в Балтии № 8 (17) 

   Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
   Žurnāla “Pareizticība Baltijā” 8. numura struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, atmiņas un arhīvu dokumentu publikācijas. Publicētie pētījumi sniedz lasītājam iespēju gūt priekšstatu par Supraslas pareizticīgo ...
  • Православие в Балтии, № 9 (18) 

   Gavriļins, Aleksandrs (Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2020)
   Žurnāla “Pareizticība Baltijā” 9. numura struktūru veido četras nodaļas: zinātniskie raksti, atmiņas, arhīvu dokumentu publikācija un In memoriam – žurnāla dibinātāja un galvenā redaktora piemiņai veltītās esejas. Žurnālu ...