Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Dāvināšana kā patērēšanas kultūras iezīme. Rokas pulksteņu iegādes ietekmējošie faktori

This email address is used for sending the document.