Show simple item record

dc.contributor.advisorStašāne, Lolita
dc.contributor.authorErdmane-Hermane, Kristiāna
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2016-07-02T01:12:09Z
dc.date.available2016-07-02T01:12:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other55287
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/32969
dc.description.abstractBakalaura darba tēma ir ‘’Dāvināšana kā patērēšanas kultūras iezīme. Rokas pulksteņu iegādes ietekmējošie faktori’’. Darba mērķis ir noskaidrot, kā cilvēki izvēlas dāvanas, kādi ir noteicošie kritēriji dāvanu izvēlē un vai rokas pulkstenis ir aktuāls tieši kā dāvana, un kas ir galvenais tā izvēlē, ja cilvēks to vēlas kādam dāvināt. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, metodoloģijas un pētījuma.Teorētiskajā daļā tiek apskatīts, kas ir patērniecība un patērēšana, kā patērēšanas kultūra iespaido patērētaja uzvedību un dzīves stilu, kā arī tiek apskatīta dāvināšanas kultūra un veikts īss ieskats tajā, cik liela ietekme uz patērētāju ir reklāmai, izvēloties preces patērēšanai.Bakalaura darba empīriskā daļa sastāv no pieciem pētījumiem: intervija ar rokas pulksteņu veikala pārdevēju, fokusa grupas diskusija, aptauja, novērojuma metode un kvalitatīvā kontentanalīze rokas pulksteņu reklāmās.Galvenā atklātā tendence – cilvēki rokas pulksteni kā dāvanu izvēlas vadoties pēc trīs kritērijiem, par galveno izvēloties cenu, tai seko dāvanas saņēmēja personība, bet kā trešo atstājot zīmola izvēli.
dc.description.abstractTitle of the bachelor thesis is “Gift giving as a culture of consumerism. Influencing factors of wristwatch purchasing”. Aim of the thesis is to research how and what are the main factors for people choosing gifts. In the meantime, to find out if hand watch is actual as a gift and what stands behind the decision of choosing it, if person wants to give it as a gift.Thesis consists of theoretical part, methodology and research.In the theoretical part is explained what is consumerism and consumption, how the consumption culture affects consumer behaviour and life-style, as well described what is giving gifts as a culture. There is presented short insight on how big is the influence by commercials when choosing the goods for consumption.Bachelor thesis empirical part consists of five researches: interview with the wristwatch salesman, focus group discussion, survey, observation method and qualitative content analysis in wristwatch commercials.The main revealed trend – people tend to look on three main criteria when purchasing wristwatch as a gift, the most important is price, then there comes the personality of person to whom the gift will be gifted and as the third one leaving the brand of the watch.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectKomunikācijas zinātne
dc.subjectpatērēšana
dc.subjectpatērēšanas kultūra
dc.subjectpatērētājs
dc.subjectpatērētāja uzvedība
dc.subjectdāvināšana
dc.titleDāvināšana kā patērēšanas kultūras iezīme. Rokas pulksteņu iegādes ietekmējošie faktori
dc.title.alternativeGift giving as a culture of consumerism. Influencing factors of wristwatch purchasing
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record