Show simple item record

dc.contributor.advisorRaževa, Astrīda
dc.contributor.authorZaumane, Anda
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2016-07-04T01:06:52Z
dc.date.available2016-07-04T01:06:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other53840
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/33039
dc.description.abstractPar diplomdarba mērķi izvirzīts raksturot sociālo atstumtību un izzināt tās mazināšanas iespējas, izmantojot rotaļu un spēļu animācijas metodes, izstrādāt un aprobēt sociālpedagoģisko programmu 5. klašu skolēniem. Teorētiskajā daļā aprakstīta sociālās atstumtības būtība, cēloņi un izpausmes. Raksturota rotaļu un spēļu animācijas būtība, nozīme socializācijas procesā. Praktiskajā daļā veikts pētījums par sociālo atstumtību Babītes vidusskolas 5. klasēs. Modelēta sociālpedagoģiskās darbības programma sociālās atstumtības mazināšanai, izmantojot rotaļu un spēļu animācijas metodi, un veikta tās aprobācija.
dc.description.abstractThe aim of the Diploma Paper is to characterize social exclusion and find out what are the possibilities to decrease the social exclusion using game and animation method, create and approbate social pedagogical program for From 5 students. In the theoretical part it is described what social exclusion is, the causes and effects. The game and animation are explained, and the meaning of socializations process. In the practical part a research about social exclusion in Babites Secondary School Form 5 was carried out. Modelled socio- pedagogical activities program to decrease social exclusion, using game and game animations method, it was approbated.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPedagoģija
dc.subjectsadarbība
dc.subjectsociālā atstumtība
dc.subjectsociālās prasmes
dc.subjectspēles
dc.titleRotaļu un spēļu animācijas metožu izmantošana sociālās atstumtības mazināšanai
dc.title.alternativeAnimation Games to Reduce Social Exclusion
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record