Show simple item record

dc.contributor.advisorVaivars, Guntars
dc.contributor.authorĀboltiņa, Elīna
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte
dc.date.accessioned2016-07-04T01:07:27Z
dc.date.available2016-07-04T01:07:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other54387
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/33135
dc.description.abstractPolimēru membrānu īpašību optimizācija, izmantojot jonu šķidrumus. Āboltiņa E., zinātniskais vadītājs Dr.ķīm. Vaivars G., zinātniskais konsultants Dr.h.ķīm., prof. Zicmanis A. Maģistra darbs, 65 lappuses, 18 attēli, 11 tabulas, 38 literatūras avoti, 4 pielikumi. Latviešu valodā. Maģistra darba literatūras apskatā ir apkopota galvenā informācija par polimēra membrānām, degšūnām un jonu šķidrumiem – to raksturošanu un izmantošanu, plašāk par JŠ izmantošanu kā kompozītu polimēra membrānās. Laboratorijā tika veikta piecpadsmit jonu šķidrumu – septiņu dimetilfosfātu, septiņu hlorīdu un metilkarbonāta sintēze. Iegūto savienojumu struktūras tika pierādītas, izmantojot 1H KMR un IS spektroskopijas metodes, tika noteikti arī savienojumu raksturlielumi – kušanas temperatūra un termiskā stabilitāte. Darba ietvaros tika veikta PEEK modificēšana, lai uzlabotu protonu vadāmību, polimēra membrānu izgatavošana, kā arī JŠ uznešana uz membrānām, veidojot kompozītmembrānas, to īpašību uzlabošanai un novērtēšanai. POLI(ĒTERĒTERKETONS), JONU ŠĶIDRUMI, TRIMETILFOSFĀTS, POLIMĒRU MEMBRĀNA, DEGŠŪNA, 1,4-DIBROMBUTĀNS, IMIDAZOLS, PEEK MODIFICĒŠANA
dc.description.abstractOptimization of polymer membrane properties with ionic liquids. Āboltiņa E., scientific adviser Dr. habil. chem., prof. Zicmanis A., supervisor Dr. chem. Vaivars G. Master’s thesis, 65 pages, 18 figures, 11 tables, 38 literature references, 4 appendices. In Latvian. The literature review of thesis contains general information about preparations of ionic liquids, their characterization and useage, in more detail about their usage in a composite polymer membranes and fuel cells. Fifteen different ionic liquids have been synthesized – seven dimethylphosphates, seven chlorides and one methylcarbonate. The structure of these compounds have been verified by 1H KMR and IR spectroscopy and the melting point and thermal stability have been determined. The poly(etheretherketone) was modified for increasing proton conductivity and the ionic liquid was used for preparing composite membranes with improved properties. POLY(ETHERETHERKETONE), IONIC LIQUIDS, TRIMETHYLPHOSPHATE, POLYMER MEMBRANE, FUEL CELL, 1,2 – DIBROMBUTANE, IMIDAZOLE, MODIFICATION OF PEEK
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectĶīmija
dc.subjectPOLI(ĒTERĒTERKETONS)
dc.subjectJONU ŠĶIDRUMI
dc.subjectTRIMETILFOSFĀTS
dc.subjectPOLIMĒRU MEMBRĀNA
dc.subjectPEEK MODIFICĒŠANA
dc.titlePolimēra membrānu īpašību optimizācija, izmantojot jonu šķidrumus
dc.title.alternativePolymer membrane properties optimization with ionic liquids
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record