Show simple item record

dc.contributor.advisorTēraudkalns, Valdis
dc.contributor.authorUburģe, Madara
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Teoloģijas fakultāte
dc.date.accessioned2016-07-06T01:05:02Z
dc.date.available2016-07-06T01:05:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other54194
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34311
dc.description.abstractŠī bakalaura darba tēma ir “Reliģijas nozīme vardarbīga islāma radikalizācijas leģitimizācijas procesā Rietumeiropas valstīs”. Darba aktualitāte saistāma ar nepieciešamību izzināt vardarbīgas islāma radikalizācijas posmus, kas rezultējušies “homegrown” - (Rietumeiropas valstīs augušu teroristu/terorisma – RAT) teroristu veiktajos teroraktos Rietumeiropas valstīs. Mērķis ir noskaidrot reliģijas lomu un nozīmi islāma radikalizācijas procesā, koncentrējoties uz RAT teroristu profilu kā pētījuma objektu. Darba pirmajā nodaļā tiek sniegts ieskats islāma radikalizāciju pavadošajā un saistošajā terminoloģijā, skaidrojot džihāda jēdzienu un tā attīstības kontekstu, terorisma, radikālisma, islāmisma, fundamentālisma terminus, interpretācijas. Secīgi nākamajā darba daļā aplūkots RAT vēsturiskās attīstības konteksts, kā arī norādīti un izvērsti ietekmējošie faktori, elementi, kas būtiski RAT fenomena izpratnē. Darba trešajā nodaļā sniegts ieskats četru fāžu radikalizācijas modelī RAT kontekstā. Bakalaura darbā izvirzīta tēze: “reliģija ir primārais islāma radikalizāciju leģitimizējošs faktors RAT teroristu un organizāciju kontekstā Rietumeiropas valstīs” apstiprinājās, balstoties uz četru fāžu vardarbīgas islāma radikalizācijas procesa analīzi.
dc.description.abstractThis thesis discusses "Religious significance in violent Islamic radicalization legitimisation process in Western European countries”. An article seeks to define and to explore the violent Islamic radicalization stages that results in "homegrown" terrorism - terrorist / terrorism grown in Western European countries. The aim is to identify the role of religion in Islamic radicalization process, focusing on the "homegrown" terrorist profile as a research object. In the first chapter an insight is given into Islamic radicalization and related terminology: explaining the concept of jihad and its development context, terrorism, radicalism, Islamism, fundamentalism terms and interpretation. Successively, the next part of the thesis deals with the historical development of "homegrown" terrorism context, as well as the factors that affect the elements that are significant to "homegrown" terrorism within the meaning of the phenomenon. The third section looks at the four phases of radicalization model in "homegrown" terrorism context. Bachelor's work theses: "religion is the primary factor used to legitimise violent Islamic radicalization and "homegrown" terrorism organization activity in the context of Western European countries" was confirmed on the basis of the four phases of the violent Islamic radicalization process analysis.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectTeoloģija un reliģiju zinātne
dc.subjectvardarbīga islāma radikalizācija
dc.subject“homegrown” terorisms
dc.subjectRietumeiropas valstīs auguši teroristi
dc.subjectčetru fāžu islāma radikalizācija
dc.titleReliģijas nozīme vardarbīgas islāma radikalizācijas leģitimācijas procesā Rietumeiropas valstīs
dc.title.alternativeReligious significance in violent Islamic radicalization legitimisation process in Western European countries
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record