“Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture” (Journal of the University of Latvia. History) ir žurnāla “Latvijas Vēsture. Jaunie un Jaunākie Laiki” turpinājums. Visi žurnāla raksti ir recenzēti.

“Journal of the University of Latvia. History” is a continuation of the journal “History of Latvia. All the papers published in the present volume have been subjected to the blind peer review.

ISSN 2500-9621. DOI: http://doi.org/10.22364/luzv

--------------------

Copyright:University of Latvia.

Pārpublicēšanas gadījumā nepieciešama Latvijas Universitātes atļauja. Citējot atsauce uz izdevumu obligāta.

--------------------

Recent Submissions