Show simple item record

dc.contributor.advisorGizeleza, Helēna
dc.contributor.authorOrlova, Jekaterina
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2017-01-28T02:02:07Z
dc.date.available2017-01-28T02:02:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other56526
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34597
dc.description.abstractBakalaura darbs ir veltīts īpašvārdu, reāliju, metaforu un idiomu tulkošanas stratēģiju izpētei. Darba mērķis ir veikt komparatīvo, kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi korpusam, kas sastāv no četrām grupām – īpašvārdi, reālijas, metaforas un idiomas, franču-latviešu valodu kombinācijā, lai noskaidrotu, kuras stratēģijas ir vispiemērotākās to tulkošanai. Korpusa izveidei tika izmantotas divas grāmatas – Žila Verna grāmata « Astoņdesmit dienās apkārt zemeslodei » un tās tulkojums, ko veicis Andrejs Upīts. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām. Teorētiskā daļa sastāv no īsas autora, tulka un žanra prezentācijas, literāru darbu tulkošanas un stratēģiju vispārējā apskata, kā arī no to stratēģiju detalizētāka apskata, kas raksturīgas katras grupas tulkošanai. Praktiskā daļa sastāv no korpusa vienību analīzes pa grupām, kas veikta, salīdzinot abu valodu vienības. Šīs daļas sastāvā ir arī katrai grupai pielietoto tulkošanas stratēģiju noteikšana, un galu galā rezultātu prezentēšana.
dc.description.abstractThe present research is dedicated to the study of translation strategies used for translation of proper nous, realia, metaphors and idioms. The aim of this research is to carry out a comparative, qualitative and quantitative analysis of corpora, which is composed of four groups – proper nouns, realia, metaphors and idioms, in French-Latvian language combination, to identify which are the most relevant strategies for their translation. To elaborate corpora we used two books – “Around the World in Eighty Days” by Jules Verne and the Latvian version of this book by Andrejs Upīts. The present research consists of two parts. The theoretical part includes a short presentation of the author, translator and genre, the general overview of literary translation and strategies, and a more detailed presentation of strategies used for translation of each group of our corpora. The practical part consists of an analysis of the units of corpora, which was carried out by comparing the units of two languages and separate identification of the strategies used for each group, and finally, the presentation of the obtained results.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectValodniecība
dc.subjecttranslation strategies
dc.subjectproper nouns
dc.subjectrealia
dc.subjectidioms
dc.subjectmetaphors
dc.titleĪpašvārdu, reāliju, metaforu un idiomu tulkošanas stratēģijas Žila Verna romāna “Astoņdesmit dienās ap zemeslodi” Andreja Upīša tulkojumā latviešu valodā
dc.title.alternativeTranslation strategies of proper names, realia, metaphors and idioms in Latvian version by Andrejs Upīts of “Around the World in Eighty Days” by Jules Verne
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record