Recent Submissions

  • Dialoga un kritikas neiespējamība iekšējo konfliktu draudos: woke vs based 

    Kūlis, Māris (Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2022)
    Jautājumā par iekšējo karu cēloņiem ir jāpaļaujas uz daudziem minējumiem, jo ierosinoši notikumi var izraisīt konfliktu, tomēr tie neko daudz nepasaka par plašāku kontekstu, apstākļiem, sabiedrisko noskaņojumu, kas dzirkstelei ...
  • Mutvārdu vēsture avotu kritikas skatījumā 

    Zellis, Kaspars (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2019)
    Kaspara Zeļļa tēzes referātam, kuru viņš nolasīja Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferencē. Tehnisku iemeslu dēļ tēzes netika publicētas LU FSI tēžu un rakstu krājumā "Kritiskā domāšana, inovācija, ...