Recent Submissions

 • Antiquitas Viva: studia classica, 2 

  Latvijas Universitāte, Klasiskās filoloģijas katedra, Hellēnistikas centrs (Zinātne, 2005)
 • Antiquitas Viva: studia classica, 5 

  Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte, Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs, Latīniskā kultūrmantojuma centrs (LU Akadēmiskais apgāds,, 2019)
 • Antiquitas Viva: studia classica, 4 

  Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte, Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs (LU Akadēmiskais apgāds, 2014)
 • Antiquitas Viva: studia classica, 3 

  Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte, Klasiskās filoloģijas nodaļa un Hellēnistikas centrs (LU Akadēmiskais apgāds, 2009)
 • Antiquitas Viva: Studia classica 

  Latvijas Universitāte. Klasiskās filoloģijas katedra. Hellēnistikas centrs (Latvijas Universitāte, 2001)
  Krājumā ietverto zinātnisko rakstu autori pētījuši gan grieķu un romiešu kultūrvērtības kā pašpietiekamu fenomenu, gan arī atklājuši antīkā mantojuma radošu klātesību dažādos mūsdienu kultūrainas kontekstos.