Show simple item record

dc.contributor.advisorVīksna, Arturs
dc.contributor.authorVeidemane, Agnese
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte
dc.date.accessioned2017-07-01T01:08:30Z
dc.date.available2017-07-01T01:08:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other58891
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/35134
dc.description.abstract„Darba vides riski farmācijas pētniecības laboratorijās, aizsardzības un preventīvie pasākumi”. Darba autore: A.Veidemane. Darba zinātniskais vadītājs: prof. Dr. chem. A.Vīksna. Maģistra darbs izklāstīts uz 100 lpp., ietver 51 attēlus, 19 tabulas, 80 literatūras avotus, 18 pielikumus. Pētījums sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā ir apkopota un analizēta literatūra par izplatītākajiem riskiem farmācijas pētniecības laboratorijās, aplūkota to ietekme uz veselību un nodarbināto darbspējām. Darba otrajā daļā ir aprakstītas pētījumā izmantotās metodes, savukārt trešajā daļā apkopoti un atspoguļoti iegūtie rezultāti, veikta to analīze un izstrādāti preventīvie pasākumi. Pētījumā iegūtie rezultāti liecina, ka laboratorijās nodarbinātie pakļauti galvenokārt ķīmiskajiem riskiem kā arī ergonomiskajiem riskiem (piespiedu darba pozas, vienveidīgas atkārtotas kustības) un psihoemocionāliem riskiem, kas nodarbinātajiem mazina darbspējas. Izmantotās metodes: Somijas 5 baļļu metode, Austrijas metode, Anglijas Karaliskās ķīmijas biedrības metode, Londonas Imperiālās koledţas metode, SGR, ĀEK, NIOSH, darbaspēju indekss, stresoru apzināšanas tests, darbinieku aptauja.
dc.description.abstract„Labour environmental risks in the Pharmaceutical research laboratories, safety and prevention”. Author: Veidemane A., Supervisor: prof. Dr.chem. A.Viksna. Master's thesis contain 100 pages, 51 figures, 19 tables, 80 literature references, 18 appendices. Master`s thesis consists of three parts. The first part summarizes and analyses the information from literature sources on risk factors in pharmaceutical research laboratories and risk impact on health and work ability for employees. The second part describes the methods used in the work. Third part has the summary and analysis of results, safety and preventive actions developed. The main conclusions are that laboratory workers are mainly exposed by chemical risks, ergonomic risks (awkward postures, repetitive movements) and psychoemotional risks, that reduce work ability of employees. Methods used in work: Finnish five- point matrix, Austrian method, Method of British Royal Society of Chemistry, London Imperial College method, SGR, QEC, NIOSH, work ability, stressors identification test, employer survey.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectDarba vides aizsardzība un ekspertīze
dc.subjectfarmācijas pētniecības laboratorijas
dc.subjectķīmiskie riski
dc.subjectdarbspējas
dc.subjectpreventīvie un aizsardzības pasākumi
dc.titleDarba vides riski farmācijas pētniecības laboratorijās, aizsardzības un preventīvie pasākumi
dc.title.alternativeLabour environmental risks in the Pharmaceutical research laboratories, safety and prevention
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record