Show simple item record

dc.contributor.advisorKitenbergs, Guntars
dc.contributor.authorMīkstā, Adela Rasma
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte
dc.date.accessioned2017-07-01T01:10:24Z
dc.date.available2017-07-01T01:10:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other59417
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/35463
dc.description.abstractDarbā pētīta magnētiskā šķidruma un ūdens sajaukšanās magnētiskās mikrokonvekcijas dēļ mikrofluidikas kanāliņā, kurā šķidrumi tiek ievadīti ar dažādiem plūsmas ātrumiem pie dažādām magnētisko lauku vērtībām. Pētījuma veikšanai izveidota jauna eksperimentālā iekārta kvantitatīvai eksperimentu novērošanai, ieskaitot mikrofluidikas kanāliņu izveidi. Darbā noteikta sakarība starp kritisko magnētisko lauku, pie kā rodas nestabilitāte, šķidrumu ievades ātrumiem. Rezultāti parāda esošā teorētiskā modeļa nepilnību. Tāpat raksturota parādības izmantošana šķidrumu sajaukšanās veicināšanai, iezīmējot iespējas mikrokonvekciju izmantot pielietojumos biomedicīnā.
dc.description.abstractResearch is about the magnetic fluid and water mixing of magnetic microconvection in microfluidics channel, where fluids are entered with a variety of flow rates at different magnetic field values. For the reserch project a new experimental device were established for quantitative experimental observation, including microfluidics channel creation. The work of a certain relationship between the critical magnetic field to the resulting instability, fluid input speeds. The results show the existing theoretical model weaknesses. Also described the phenomenon of the use of liquid mixing promotion, highlighting opportunities of microconvection use in biomedicine applications.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectFizika
dc.subjectmagnētiskais šķidrums
dc.subjectmagnētiskā mikrokonvekcija
dc.subjectmikrofluidika
dc.subjectsajaukšanās
dc.subjectHele-Šou plūsma
dc.titleMagnētiskā mikrokonvekcija mikrofluidikā
dc.title.alternativeMagnetic microconvection in microfluidics
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record