Show simple item record

dc.contributor.advisorBērziņš, Didzis
dc.contributor.authorBreidaka, Elza
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2017-07-01T01:13:18Z
dc.date.available2017-07-01T01:13:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other59202
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/35926
dc.description.abstractMana bakalaura darba temats ir “Latvijas sportistu naratīvi žurnāla “Sporta Avīze” portretintervijās”. Pētījuma problēma – kā sevi reprezentē Latvijas sportisti. Galvenais mērķis bija, izpētot intervijas, secināt tieši kādā veidā veidotas reprezentācijas. Lai sasniegtu mērķi, pētījuma uzdevumi bija atlasīt intervijas ar latviešu esošajiem un izbijušajiem sportistiem, izpētīt sniegtās atbildes un iegūt naratīvu veidus, kurus izmanto šajās intervijās, noskaidrot, kuri naratīvi intervijās ir visbiežāk sastopamākie, uzzināt “Sporta Avīzes” žurnālistu domas un izdarīt secinājumus. Darba teorijā aplūkota reprezentācija, naratīvs, intervija. Metodoloģijā– kontentanalīze, naratīva analīze, daļēji strukturētā intervija. No pētījuma izriet, ka visbiežāk Latvijas sportisti sevi reprezentē, kā atklātus, dzīves gudrus cilvēkus un arī, kā cīnītājus, kuri nepazīst padošanos. Konstatēts, ka sportista sevis reprezentēšana portretintervijās nav atkarīga tikai no viņa paša. Tā ir mijiedarbība ar intervētāju.
dc.description.abstractThe theme of my bachelor’s paper is “Latvian athletes' narratives in the magazine "Sporta Avize" profile interviews”. The research problem – how Latvian athletes' representing themselves. The main aim was to explore interviews and conclude how exactly representations are created. To reach the main goal of this paper, research tasks were to selected interviews with Latvian present and former athletes', to explored responses and get the types of narratives, which are used in these interviews, find out which narratives are the most used, to clarify the magazine "Sporta Avize" journalists thoughts and do some conclusions. In the theoretical part I looked into representation, narrative, interview. The methodological part – content analysis, narrative analysis, semi-structured interview. From results follows, that the most Latvian athletes' represent themselves as an open, life wise people, and also as fighters who don’t surrender. Found that athlete's self-representation in profile interviews depends not only from his own. It is the interaction with the interviewer.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectKomunikācijas zinātne
dc.subjectLatvijas sportisti
dc.subjectreprezentācija
dc.subjectnaratīvi
dc.subjectportretintervijas
dc.subjectmediju reprezentācija
dc.titleLatvijas sportistu naratīvi žurnāla “Sporta Avīze” portretintervijās
dc.title.alternativeLatvian athletes' narratives in the magazine "Sporta Avize" profile interviews
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record