Show simple item record

dc.contributor.advisorStokenberga, Ieva
dc.contributor.authorBērziņš, Oskars
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2017-07-02T01:06:35Z
dc.date.available2017-07-02T01:06:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other58597
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/36045
dc.description.abstractPētījuma mērķis bija noskaidrot, vai pastāv saistība starp narkotisko vielu lietošanu un bērnības attiecību pieredzi ar tēvu, kā arī noskaidrot atšķirības šo attiecību novērtējumā starp indivīdiem, kuri lietojuši vairākas narkotiskās vielas un tiem, kuri lietojuši tikai marihuānu. Pētījuma izlase sastāv no 369 respondentiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem, no kuriem 64 indivīdi nav lietojuši nekādas narkotiskās vielas, 117 indivīdi lietojuši tikai marihuānu un 188 indivīdi lietojuši vairākas narkotiskās vielas. Bērnības attiecību ar tēvu novērtēšanai tika izmantotas četras apakšskalas no aptaujas par tēva klātbūtni – FPQ (Father Presence Questionnaire: Krampe & Newton, 2006), un dalībniekiem tika jautāts par viņu pieredzi ar astoņu dažādu narkotisko vielu lietošanu. Tika noskaidrots, ka zemāk novērtēta bērnības attiecību pieredze ar tēvu visās skalās saistīta ar augstākiem lietošanas rādītājiem visām aplūkotajām narkotiskajām vielām. 34 no 40 aplūkotajām korelācijām uzrādīja statistiski nozīmīgu saistību. Četrās no piecām attiecību aptaujas skalām tika novērotas statistiski nozīmīgi zemākas vidējās vērtības dalībniekiem, kuri lietojuši vairākas narkotiskās vielas, salīdzinot ar abām pārējām grupām, bet netika novērotas statistiski nozīmīgas atšķirības starp dalībniekiem, kuri lietojuši marihuānu, un dalībniekiem, kuri nav lietojuši narkotiskās vielas.
dc.description.abstractThe aim of this study was to determine whether there was a correlation between substance use and childhood relationship with father, as well as to find out about differences in the assessed values of this relationship between individuals who had used several different drugs and those who had only used marijuana. The sample of the study constists of 369 respondents aged 18 to 30 years, of which 64 individuals had not used any narcotics, 117 individuals had only used marijuana and 188 individuals had used several different narcotics. The Father Presence Questionnaire (Krampe & Newton, 2006) was used to gather data about childhood relationship with father, and respondents were assessed on their experience with using eight different illegal narcotics. The results showed that lower values in all of the relationship questionnaire scales correlated with higher usage of all substances. 34 of the 40 investigated correlations proved to be statistically significant. Four of the five relationship questionnaire scales displayed signifficantly lower mean values for individuals who had used several different narcotics compared to both other groups, but no significant differences were found between individuals who had only used marijuana and those who had not used any illegal narcotics.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPsiholoģija
dc.subjectnarkotikas
dc.subjectpsihotropas
dc.subjectlietošana
dc.subjectbērnība
dc.subjectattiecības
dc.titleNarkotisko vielu lietošanas saistība ar bērnības attiecībām ar tēvu
dc.title.alternativeCorrelation between substance use and childhood relationship with father
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record