Show simple item record

dc.contributor.advisorBalode, Dace
dc.contributor.authorAndrejevs, Ņikita
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Teoloģijas fakultāte
dc.date.accessioned2017-07-02T01:13:03Z
dc.date.available2017-07-02T01:13:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other60032
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37013
dc.description.abstractPTd ir plašāko Pd korpusa daļa. Šis teksts tapa 2. gs. m. ē. beigās un runā par to, ka jaunava Tekla seko apustuļa Pāvila mācībai, kurai ir izteikti askētiskais raksturs. Saskaņā ar pilsētas likumiem tai jāapprec vīrietis bet, viņa Pāvila mācības dēļ atsakās. Šī izvēle nostāda to konfliktā ar sabiedrību. Viņa tiek notiesāta uz nāvi, bet brīnumaini izglābta. Pāvila mācība ir ietverta trīspadsmit askētiskos makarismos, kas tiek aplūkoti šajā darbā. Tiem ir vispārīgi askētiskais raksturs, kas iekļauj seksuālo askēzi. Tai seko Teklas kā Pāvila sekotājas stāsts. Teklas rīcībā ir ietverta kritika pret valdošas kultūras priekšstatiem par sievietes dzīvi un laulību. Šī kritika neliecina tieši par vēsturisko situāciju, bet par diskursu. Darbā tika izmantota sociāli-retoriskas kritikas metode.
dc.description.abstractThe Acts of Paul and Thecla are a part of the larger Acts of Paul. This text was written in the end of the 2. century AD and tells the story of a virgin named Thecla that follows the unquestionably ascetic teaching of the Apostle Paul. In accordance to the law of the city she has to marry a man but she denies it because of Paul’s teaching. This choice puts her in conflict with the city. She is condemned to death, but is miracolously saved. Paul’s teaching is formulated in thirteen ascetic macarisms that are studied in this work. Those are of ascetic nature, including sexual asceticism. The story of Thecla as Paul followers follows it. Thecla's actions embody criticism of the prevailing culture’s views on women’s life and marriage. This criticism is not neccessarily a witness to a historical situation, but to discourse.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectTeoloģija un reliģiju zinātne
dc.subjectPāvila darbi
dc.subjectTekla
dc.subjectsociāli-retoriska kritika
dc.subjectseksuālais askētisms
dc.subjectsievietes kristietībā
dc.title"Dieva vārds par savaldību un augšāmcelšanos": seksuālā askētisma nozīme Pāvila un Teklas darbos
dc.title.alternativeThe Word of God Concerning Self-Control and Resurrection: The Meaning of Sexual Asceticism in the Acts of Paul and Thecla
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record