Show simple item record

dc.contributor.advisorMillere, Inta
dc.contributor.authorVilciņa, Katrīna
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
dc.date.accessioned2018-01-29T02:01:53Z
dc.date.available2018-01-29T02:01:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.other62390
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/37965
dc.description.abstractIekšējai kontroles sistēmai ir būtiska loma uzņēmuma efektīvas un normatīvajām prasībām atbilstīgas darbības nodrošināšanā. Mazos uzņēmumos izstrādātā iekšējās kontroles sistēma var būt nepilnīga, tās detalizācija – nepietiekama. Diplomdarba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskās informācijas izpēti un analīzi par iekšējās kontroles sistēmu, veikt SIA “Firma Orions” iekšējās kontroles sistēmas novērtējumu un izstrādāt atbilstošus priekšlikumus tās trūkumu novēršanai, uzlabošanai. Pētījumā tika vērtēta SIA “Firma Orions” iekšējās kontroles sistēma. Autore secina, ka tā izstrādāta daļēji. Nepieciešamos pasākumus tās trūkumu novēršanai un pilnveidošanai izstrādā atbilstošos priekšlikumos. Atslēgvārdi: iekšējās kontroles sistēma, COSO modelis, kontroles vide, risku novērtēšana, kontroles procedūras, informācija un komunikācija, monitorings.
dc.description.abstractThe Internal control system plays a vital role in ensuring that the company is operating effectively and complies with regulatory requirements. The internal control system developed in small enterprises may be incomplete, its detailing – insufficient. The purpose of the diploma paper is to evaluate the internal control system of SIA Firma Orions. The evaluation is done based on theoretical information research and analysis. Based on the internal control system evaluation appropriate recommendations will are developed in order to eliminate deficiencies identified and to increase the effectiveness of the internal control system. The study assessed the internal control system of SIA Firma Orions. The author concludes that it has been developed partly. The necessary measures for the prevention and improvement of deficiencies are developed up in appropriate proposals. Keywords: internal control system, COSO model, control environment, risk assessment, control procedures, information and communication, monitoring.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectEkonomika
dc.subjectiekšējās kontroles sistēma
dc.subjectinternal control system
dc.subjectCOSO modelis
dc.subjectCOSO model
dc.subjectkontroles vide
dc.titleIekšējās kontroles sistēma un tās novērtējums SIA “Firma Orions”
dc.title.alternativeInternal control system and its assessment in the company Ltd "Firma Orions"
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record