Show simple item record

dc.contributor.advisorZitmane, Marita
dc.contributor.authorMežule, Dārta
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2018-06-30T01:12:46Z
dc.date.available2018-06-30T01:12:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.other65016
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/39352
dc.description.abstractMaģistra darba "Mediju argumentācijas stratēģijas par Stambulas konvencijas ratifikācijas nepieciešamību Latvijā. Latviešu valodā iznākošajos medijos no 2016. līdz 2017. gadam" mērķis ir noskaidrot, kādas ir mediju argumentācijas stratēģijas par Stambulas konvencijas ratifikācijas nepieciešamību latviešu valodā iznākošo mediju intervijās un diskusijās. Darba teorētiskajā daļā iztirzātas dzimtes un dzimuma jēdzienu atšķirības, aplūkots feministiskās teorijas skatījums dzimtes un vardarbības aspektā, pret-dzimtes, labējā populisma un mediju dienaskārtības jēdziens, skaidrota to ietekme uz sabiedrību. Pētījums veikts, izmantojot diskursa vēsturisko metodi un kvantitatīvo kontentanalīzi. Kā datu vākšanas metode izmantota daļēji strukturētā intervija. Darba rezultāti skaidro, kādas ir mediju argumentācijas stratēģijas par Stambulas konvencijas nepieciešamību, tādā veidā atspoguļojot mediju telpas nostāju sabiedrībai aktuālā jautājumā.
dc.description.abstractThe aim of the Master’s Thesis "Media argumentation strategies for the ratification of the Istanbul convention in Latvia. Media in Latvian from 2016 to 2017" is to discover what media argumentation strategies on the necessity of ratification of the Istanbul Convention have been used the Latvian-language media interviews and discussions. The theoretical part of the paper describes the differences in the terms of gender and sex, covers the feministic theory in the aspect of gender and violence, the anti-gender, right-wing populism and media agenda, and explains their impact on the society. The study has been conducted, using the discourse-historical approach and quantitative content analysis. The data collection method was partly structured interviews. Results of the study explain what media argumentation strategies are used on the necessity of the Istanbul Conventions in Latvia, reflecting the position of the media environment in a matter of importance to the society.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectKomunikācijas zinātne
dc.subjectStambulas konvencija
dc.subjectargumentācijas stratēģijas
dc.subjectmediji
dc.subjectdiskursa vēsturiskā metode
dc.titleMediju argumentācijas stratēģijas par Stambulas konvencijas ratifikācijas nepieciešamību Latvijā. Latviešu valodā iznākošajos medijos no 2016. gada līdz 2017. gadam
dc.title.alternativeMedia argumentation strategies for the ratification of the Istanbul convention in Latvia. Media in Latvian from 2016 to 2017
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record