Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Vadītāja darbību ietekmējošo faktoru nozīme X un Y vispārējo izglītības iestāžu vadīšanā

This email address is used for sending the document.