Now showing items 1-1 of 1

    • 4-5 gadus vecu bērnu uztveres sekmēšana nodarbībās dabā 

      Abdullajeva, Meriama (Latvijas Universitāte, 2018)
      Kvalifikācijas darbs izstrādāts par tēmu: 4-5 gadus vecu bērnu uztveres sekmēšana nodarbībās dabā. Pētījuma aktualitāti noteica tas, ka ir svarīgi, lai bērni apzinātos sevi kā dabas daļu un veidotu pozitīvas attiecības ...