Now showing items 1-1 of 1

    • 3-5 gadus vecu bērnu stāstīt prasmes sekmēšana 

      Feldmane, Ance (Latvijas Universitāte, 2017)
      Pirmajā darba daļā aprakstīts teorētiskās atziņas par monolgrunas veidošanos pirmsskolā Otrajā darba daļā veikts empīriskais pētījums 3-5 gadus vecu bērnu stāstītprasmes sekmēšanu