Now showing items 1-1 of 1

    • 2-3 gadus vecu bērnu sensoro spēju attīstība pirmsskolā 

      Feldmane, Lauma (Latvijas Universitāte, 2017)
      Pedagoģiskajā procesā, strādājot ar 2-3 gadus veciem bērniem, novērots, ka bērnu interese un uzmanība ir vērsta uz daudzveidīgo priekšmetu vai objektu izpēti, raksturojumu un pielietojumu praktiskā darbībā, kas ir cieši ...