Now showing items 1-1 of 1

    • Skolēnu sadarbība grupā kā sociālo prasmju veicinātāja 

      Feldmane, Roze (Latvijas Universitāte, 2008)
      Mūsdienu sabiedrībā katrs cilvēks ir kādas lielas vai mazas grupas loceklis. Lai grupa sekmīgi sasniegtu izvirzītos mērķus, cilvēkam ir nepieciešams sadarboties. Sadarbība ir pieredzes pārņemšanas forma, kas nav iedomājama ...