Now showing items 1-1 of 1

    • Bioloģijas terminu vārdnīcas veidošana bioloģijas jēdzienu apguvē 

      Fenhane, Inguna (Latvijas Universitāte, 2013)
      Bioloģijas terminu vārdnīcas veidošana bioloģijas jēdzienu apguvē. Fenhane I., zinātniskā vadītāja M. biol. Kusiņa M. Diplomdarbs, 27 lappuses, 7 attēli, 1 tabula, izmantoti 14 literatūras avoti, 8 pielikumi. Latviešu ...