Now showing items 1-1 of 1

    • Kognitīvās saskaņotības meklēšana attieksmes formulēšanā 

      Gailīte, Elīna (Latvijas Universitāte, 2018)
      Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai kognitīvā saskaņotība tiek meklēta, cilvēkam izteikti nosliecoties vienas attieksmes virzienā, ja viņš ir saņēmis pozitīvus un negatīvus aspektus saturošu informāciju par konkrētu tēmu ...