Now showing items 1-1 of 1

    • Ārpusģimenes aprūpē esošo pusaudžu attieksmju īpatnības 

      Oliņa, Aija (Latvijas Universitāte, 2010)
      Darba temats: Ārpusģimenes aprūpē esošo pusaudžu attieksmju īpatnības. Darba rezultāts: Pētījuma gaitā atklājās, ka galvenās 14 – 16 gadus vecu pusaudžu problēmas, kas rodas audžuģimenēs saskarsmē ar audžuvecākiem, ir ...